Bank Zachodni WBK Dobroczyńcą Roku 2006!
Bank Zachodni WBK otrzymał tytuł „Dobroczyńcy Roku 2006” w dwóch kategoriach:

a )Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy, BZ WBK otrzymał nagrodę za program Bank Dziecięcych Uśmiechów
b) Współpraca firmy z organizacją pozarządową, BZ WBK otrzymał nagrodę za kartę „Akcja Pajacyk”. Bank został nominowany przez Polską Akcję HumanitDziałania programu Bank Dziecięcych Uśmiechów realizowane są dwutorowo: poprzez współpracę z instytucjami bezpośrednio pomagającymi dzieciom – głównie świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, ale również ogniska wychowawcze, szkoły, itp. oraz w ramach własnych programów i akcji charytatywnych. W pierwszym przypadku Fundacja BZWBK przyznaje dotacje finansowe na konkretne projekty skierowane na pomoc dzieciom, między innymi wyjazdy wakacyjne, dożywianie, zakup odzieży, podręczników itp. W drugim przypadku Fundacja działa w ramach utworzonych przez siebie programów i akcji charytatywnych. Do programów tych należą m.in.: Akademia Banku Dziecięcych Uśmiechów (pozalekcyjna nauka języka angielskiego), „Mój świat po dwóch stronach kamery z BZ WBK” (warsztaty fotograficzno-filmowe dla dzieci z tzw. środowisk trudnych) oraz rozbudowany program stypendialny. Podstawą działań Banku Dziecięcych Uśmiechów na rzecz społeczności lokalnych jest działalność dotacyjna, gdzie za pośrednictwem Fundacji BZWBK bank pomaga lokalnym instytucjom działającym na rzecz dzieci z rodzin ubogich i bezrobotnych. W ciągu czterech lat, na działania prowadzonego przez BZWBK programu Bank Dziecięcych Uśmiechów przeznaczono ponad 6 mln zł. Dzięki działaniom Banku Dziecięcych Uśmiechów możliwa była dotąd pomoc dla ponad 50 tys. dzieci.

Poprzez sprzedaż kart kredytowych VISA Pajacyk BZWBK systematycznie wspiera podopiecznych Polskiej Akcji Humanitarnej. W okresie 4 lat Bank Zachodni WBK przekazał na rzecz akcji, prowadzonej przez PAH, około 1 mln złotych! Pozwoliło to ufundować 400 tys. obiadów dla dzieci z najbiedniejszych regionów Polski. W ubiegłym roku sprzedano imponującą ilość 40.000 kart kredytowych VISA Pajacyk. Poza kartą, BZ WBK daje swoim klientom możliwość wspierania akcji „Pajacyk” także za pośrednictwem usługi Przelew24. Pozwala ona w prosty i bezpośredni sposób wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto „Pajacyka”. Bank nie pobiera przy tym żadnych opłat.

DOBROCZYŃCA ROKU jest konkursem organizowanym od 1997 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Jest to największy w Polsce program promujący społeczne zaangażowanie firm. Celem konkursu jest nagradzanie dobroczynności przedsiębiorców, popularyzowanie skutecznych form współpracy organizacji społecznych z firmami, akcji i programów charytatywnych, wolontariatu, aktywności obywatelskiej społeczeństwa. Do konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” mogą być zgłaszane firmy państwowe i prywatne oraz fundacje utworzone przez firmy.
Wczoraj, 21 maja, w sali koncertowej PKiN odbyła się uroczysta Gala, na której ogłoszono wyniki konkursu „Dobroczyńca Roku 2006”.ą. W tej kategorii bank został laureatem publiczności w drodze głosowania internetowego.