Bankowość Korporacyjna BRE - podsumowanie na koniec lipca 2008 roku
Rozwój akcji kredytowej i wzrost depozytów przedsiębiorstw, nowe biura korporacyjne dla klientów sektora MSP i nowe rozwiązania – podsumowanie części bankowości korporacyjnej BRE Banku po siedmiu miesiącach 2008 roku.

W okresie od stycznia do końca lipca 2008 roku BRE Bank pozyskał 1 436 nowych klientów korporacyjnych, z czego 74% przypadało na segment małych i średnich przedsiębiorstw, a 21% stanowiły firmy o rocznych obrotach od 30 mln zł do 1mld zł. Łączna liczba klientów korporacyjnych na koniec lipca 2008 roku wynosiła 12 711 podmiotów i wzrosła w porównaniu z końcem 2007 roku o 426 firm.

Wartość depozytów przedsiębiorstw na koniec lipca 2008 roku wyniosła 13,9 mld zł i była wyższa o 4,4% od poziomu z końca 2007 roku i o 5,2% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku.

Dużym zainteresowaniem cieszą się kredyty dla przedsiębiorstw, których wartość na koniec lipca 2008 roku wzrosła o 1,8 mld zł w porównaniu z końcem 2007 roku i wyniosła 13,3 mld zł.

Wyniki uzyskane od początku 2008 roku potwierdzają bardzo silną pozycję BRE Banku w relacjach z klientami z sektora przedsiębiorstw. Na szczególne podkreślenie zasługuję osiągnięty w okresie od stycznia do lipca tego roku wzrost depozytów przedsiębiorstw o 0,6 mld zł, podczas gdy cały sektor bankowy odnotował w tym czasie spadek lokat przedsiębiorstw o blisko 3 mld zł. Dzięki temu udział BRE Banku w całości depozytów sektora przedsiębiorstw ponownie zbliżył się do 10% - mówi Wiesław Szczuka, główny ekonomista BRE Banku. Cieszyć może również osiągnięta w tym roku wyższa niż w całym sektorze dynamika należności od przedsiębiorstw. Rosnące koszty i słabnąca dynamika zysków będą powodować, że przedsiębiorstwa będą w coraz większym stopniu zależne od finansowana zewnętrznego, choć tempo wzrostu ich popytu na kredyt może się obniżyć wskutek słabnącej dynamiki inwestycji - komentuje Szczuka.

Nowe placówki dla klientów sektora MSP

Pozycja banku wzmacniana jest również dzięki uruchamianiu nowych biur korporacyjnych, co pozwala na dotarcie do coraz szerszego grona klientów, w tym zwłaszcza przedsiębiorców z segmentu MSP. Do końca lipca 2008 r. zostało już otwartych 17 z 23 planowanych na 2008 rok nowych placówek.

Nowe rozwiązania

Ułatwiony dostęp do rynków europejskich oraz źródeł finansowania, w tym unijnego, sprawia, że firmy odważniej podejmują działania, które pozwolą im zaistnieć na rynku i uczynią je bardziej konkurencyjnymi względem innych. Oferta BRE Banku jest sukcesywnie wzbogacana m.in. w zakresie rozliczeń krajowych i zagranicznych, zarządzania płynnością, bankowości elektronicznej oraz dostępu do źródeł finansowania.

Można oczekiwać, że instytucje finansowe zwiększą swe zainteresowanie współpracą z klientami korporacyjnymi ze względu na stopniowo spadającą dynamikę kredytów dla gospodarstw domowych. Wszystko to zapowiada nasilenie konkurencji na rynku usług bankowych dla przedsiębiorstw, do czego BRE Bank wydaje się być dobrze przygotowany dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu w tym obszarze oraz dzięki wielokierunkowym działaniom zmierzającym do udoskonalenia oferty dla tej kluczowej grupy klientów (w tym zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) – dodaje Szczuka.Tags: