Fortis Bank

Dane podstawowe

Skrót: Fortis Bank
Nazwa: Fortis Bank Polska SA
Adres: ul.Postępu 15
02-676 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 160
Numer centrali: 16000003
Kod SWIFT banku: PPABPLPK
Prezes: Jan Bujak
Rok utworzenia: 1990
Liczba placówek: 32
Akcjonariat: Fortis Bank NV - 99,1 %
Strategiczny akcjonariusz: Fortis Bank SA/NV (Belgia)
Status: Spółka akcyjna, od 1994 r. notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Suma bilansowa (w tys. zł): 1998 - 1 140 mln
1999 - 2 390 mln
2000 - 3 447 mln
2001 - 4 094 mln
2002 - 3 745 mln
Kapitał własny (w tys. zł): 1998 - 131,6 mln
1999 - 187,6 mln
2000 - 278,9 mln
2001 - 489,5mln
2002 - 516,7 mln
Charakterystyka: Fortis Bank Polska SA (d. Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA) powstał w 1990 r. w Krakowie. Jest bankiem specjalizującym się w obsłudze średnich i małych przedsiębiorstw oraz zamożnych klientów indywidualnych.

Kontakt

Email: info@fortisbank.com.pl
Fax: (022) 566 90 10
Infolinia: 0 801 367 847
Telefon: (022) 566 90 00
WWW: www.fortisbank.com.pl

Wstęp

fortis

"Głównym celem dla Fortis Bank Polska SA jest sprawna i niezawodna obsługa Klientów, aby ją zapewnić korzystamy z najnowszych i niezawodnych technologii. Nasze oddziały od 10 lat funkcjonują w systemie "online", co oznacza, że operacje bankowe wykonywane w dowolnej placówce Banku są jednocześnie rejestrowane na koncie Klienta w jego macierzystym oddziale. Wszystkie placówki Banku połączone są siecią szybkiej transmisji danych, umożliwiającą przesyłanie informacji w formie zapisu cyfrowego, głosu, wkrótce również obrazu video. Podstawę technologiczną sieci obsługi Klientów Fortis Banku Polska SA stanowi system EQUATION. Umożliwia on zintegrowanie wielu programów kluczowych dla zapewnienia błyskawicznej i bezpiecznej realizacji transakcji krajowych i zagranicznych jak również gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie Banku. Sprzężenie systemu komunikacji wewnętrznej (intranet) i zewnętrznej (Internet) umożliwia bezproblemowy i szybki dostęp do wszystkich jednostek organizacyjnych Banku jak również - co bardzo istotne - usprawnia komunikację z Klientami i kontrahentami. Dzięki przyjętym rozwiązaniom konfiguracja sieci informatycznej uznawana jest przez specjalistów za jedną z najlepszych w Polsce"

Historia

2003
rozpoczęcie projektu "Do Unii Europejskiej z Fortis Bankiem"
wprowadzenie do oferty posagowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o nazwie "Lepsze Jutro Dziecka"

2002
realizacja programu "Możesz liczyć na swój bank" wspólnie z EBOR
wprowadzenie Pakietu Platynowego do oferty Banku

2001
wydzielenie w strukturach Banku linii biznesowej dedykowanej do obsługi dużych przedsiębiorstw i stworzenie Centrów ds Obsługi Średnich i Dużych Firm

2000
3 lipca zarejestrowano nową nazwę i siedzibę banku.
24 stycznia Bank uruchomił system bankowości internetowej - Pl@net.

1999
sfinalizowanie transakcji pomiędzy Fortis Bank a PAEF i ECC, w wyniku której Fortis Bank powiększył swoje udziały w PPABanku do 68,5% a następnie w wyniku publicznego wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank zwiększył swe udziały w PPABanku do 98,38%
PPABank nabył 100% akcji Pioneer Polskiego Domu Maklerskiego SA (obecnie Fortis Securities Polska SA)
PPABank kupił od Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. sieć Punktów Obsługi Klientów w głównych miastach Polski

1998
PPABank podpisał umowę o współpracy z Fortis Bankiem (wtedy Generale Bank)

1995
PPABank podpisał umowę o współpracy z Korporacją Finansowania Przedsiębiorczości (ECC) - dotychczasowe "okienka kredytowe" Korporacji stają się placówkami PPABanku

1994
PPABank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Wdrożono system EQUATION zapewniający łączność "online" pomiędzy placówkami Banku
Nazwa "Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie SA" została zmieniona na "Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA"

1991
Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został strategicznym akcjonariuszem Banku, który przyjął nazwę "Pierwszy Polsko-Amerykański Bank w Krakowie SA"

1990
Zawiązanie spółki Krakowskie Towarzystwo Bankowe (z inicjatywy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Agencji Rozwoju Przemysłu SA)