Kredyt Bank SA

Dane podstawowe

Skrót: Kredyt Bank
Nazwa: Kredyt Bank SA
Adres: ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 150
Numer centrali: 15000002
Kod SWIFT banku: KRDBPLPW
Prezes: Ronald Richardson
Rok utworzenia: 1990
Liczba placówek: 385
Liczba bankomatów: 487
Akcjonariat: KBC Bank N.V. – 76,46% (75%)
SANPAOLO IMI S.p.A.(dawniej Cardine Banca S.p.A.) - 5,20%
Strategiczny akcjonariusz: KBC Bank NV
Status: Spółka akcyjna notowana Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Kapitał własny (w tys. zł): 31.12.2002 - 1 717 517 tys.PLN
Charakterystyka: Kredyt Bank S.A. jest bankiem uniwersalnym, koncentrującym się na obsłudze klientów indywidualnych oraz prywatnego sektora gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich firm. Przez ostatnie 12 lat Kredyt Bank umacniał swoją pozycję w polskim sektorze bankowym, dziś należy do najsilniejszych banków w kraju.

Kontakt

Email: marketing@kredytbank.pl
Fax: (022) 634 53 35
Infolinia: 0 801 360 360
Telefon: (022) 634 54 00
WWW: www.kredytbank.pl

 

Wstęp

http://www.kredytbank.com.pl/img/kblogo.gif

Kredyt Bank to instytucja, która łączy innowacyjność z tradycją solidnej bankowości. Od lat cieszymy się zaufaniem tysięcy klientów co pomaga nam umacniać pozycję na polskim rynku finansowym.
Jest dużym, giełdowym bankiem uniwersalnym, notowanym w pierwszej dziesiątce banków w Polsce. Obsługującym różne grupy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Strategicznym akcjonariuszem banku jest belgijska bankowo-ubezpieczeniowa Grupa KBC, która ma 80,00 proc. udział w kapitale akcyjnym banku.
Główną misją banku jest:
Kredyt Bank pragnie być instytucją finansową pierwszego wyboru dla wybranej grupy klientów, którzy cenią profesjonalne i skuteczne usługi w zakresie realizacji ich potrzeb kredytowych, inwestycyjnych, transakcyjnych oraz bancassurance. Celem Kredyt Banku jest zadowolenie akcjonariuszy poprzez osiągnięcie odpowiedniej rentowności oraz zdobycie pozycji jednej z największych polskich instytucji finansowych poprzez pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników sektora bankowego.

Historia

Kredyt Bank został założony w 1990 roku jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce.


1994

Pierwsza publiczna emisja akcji oraz rozpoczęcie notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


1996

Akcjonariuszami Kredyt Banku S.A. zostają EBOiR oraz Kredietbank N.V.


1997

Połączenie z Polskim Bankiem Inwestycyjnym S.A. Sieć placówek Kredyt Banku obejmuje cały kraj.


2001

  • KBC Bank N.V. zostaje strategicznym akcjonariuszem banku.
  • Rozpoczęcie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta przy realizacji przedsięwzięć bankowo-ubezpieczeniowych bancassurance
  • Pośrednik kredytowy Żagiel S.A. staje się częścią Grupy Kredyt Banku.

2002

Wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego PROFILE we wszystkich placówkach operacyjnych Kredyt Banku.


2004

Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Kredyt Banku.


Obecnie belgijska bankowo-ubezpieczeniowa Grupa KBC ma 85,53 proc. udział w kapitale akcyjnym Kredyt Banku.

Zarząd

Ronnie Richardson


Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Banku

zajmował wiele kierowniczych stanowisk w bankowości i finansach pracując w pionach: komercyjnym, IT, bankowości korporacyjnej oraz kredytowym. W roku 1991 został prezesem spółki Eurolease, w 1998 r. stanął na czele firmy Fortis Lease. W 2002 r. został dyrektorem generalnym, a w 2003 r. prezesem zarządu Fortis Bank Polska.


Krzysztof Kokot


Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego Banku

Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. W 1990 roku uzyskał tytuł doktora Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Z
bankowością jest związany od 1990 roku, kiedy rozpoczął pracę w Banku Śląskim. Od 1991 roku pracował w BRE Banku, gdzie przez ostatnie 8 lat zajmował stanowisko członka zarządu ds. bankowości korporacyjnej.


Bohdan Mierzwiński


Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego Banku

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę w bankowości zaczął w 1989 roku. Zajmował kierownicze stanowiska w pionie bankowości detalicznej w bankach komercyjnych. W Kredyt Banku S.A. pracuje od początku maja 2003 roku.14 maja został wybrany na Wiceprezesa Zarządu.


Konrad Kozik


Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego Banku

Absolwent hiszpańskiego Universidad de Navarra w Pamplona oraz włoskiego SDA Bocconi w Mediolanie, gdzie uzyskał tytuł MBA.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku jako konsultant w niemieckiej firmie Roland Berger Strategy Consultants. Od 1996 roku pracownik mediolańskiej filii PricewaterhouseCoopers Management Consultants, a następnie (od roku 1998) amerykańskiej firmy doradztwa strategicznego Booz Allen & Hamilton.


Guy Libot


Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego Banku

Absolwent Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia). Ma kilkunastoletni staż w bankowości. Jego dotychczasowa kariera zawodowa związana jest z Kredietbankiem i Grupą KBC. W Kredyt Banku S.A. pracuje od kwietnia 2003 roku, 14 maja 2003 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.


Umberto Arts


Wiceprezes Zarządu - Zastępca Dyrektora Generalnego Banku

(obejmie funkcję z dniem 24 lipca 2006 r.)

W roku 1983 Pan Umberto Arts ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Leuven w Belgii.

W latach 1983 - 1998 pracował w Kredietbanku w Belgii. W okresie 1983-1984 był zatrudniony jako stażysta w Antwerpii, natomiast w latach 1984-1986 pracował jako makler obligacji w Departamencie Rynków Kapitałowych w Brukseli. W roku 1986 został mianowany Dyrektorem jednostki odpowiedzialnej za działalność na rynkach kapitałowych i przeniesiony do Londynu