Nordea Bank

Dane podstawowe

Skrót: Nordea Bank
Nazwa: Nordea Bank Polska SA
Adres: ul.Kielecka 2
81-303 Gdynia
woj. Pomorskie
Polska
Opis: Nowa strategia rozwoju banku zakłada, że do 2007 r. Nordea Bank uplasuje się w czołówce banków detalicznych działających na polskim rynku i zostanie największym bankiem w regionie pomorskim. Największe zmiany, jakie zakłada strategia, przewidziane są na polu dystrybucji usług. Bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, WAP, szeroki dostęp do sieci bankomatowej i oddziały w większych miastach Polski stanowią podstawowe kanały dystrybucji usług Nordea Banku.

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 144
Numer centrali: 14400003
Kod SWIFT banku: NDEAPLP2
Prezes: Włodzimierz Kiciński
Rok utworzenia: 1992
Liczba placówek: 150
Liczba bankomatów: 24
Akcjonariat: Nordea Sweden AB - 96,668% pozostali akcjonariusze - 3,332%
Strategiczny akcjonariusz: Nordea Bank Sweden AB, dawniej Nordbanken AB, członek Nordea, jest strategicznym partnerem Nordea Bank od 1999 roku.
Status: Spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
Suma bilansowa (w tys. zł): 2001 - 1.071,1 mln PLN
Kapitał własny (w tys. zł): 2001 - 171,6 mln PLN
Charakterystyka: Nordea Bank rozpoczął swoją działalność jako Bank Komunalny we wrześniu 1992 r. W 1996 roku akcje Banku Komunalnego zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 1 lipca 1999 roku została podpisana umowa subskrypcyjno-inwestycyjna z Nordbanken AB. Tym samym największa skandynawska grupa bankowa Nordea stała się strategicznym inwestorem Banku Komunalnego.
Bank Komunalny, jako pierwszy w Polsce, otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9002. 30 czerwca 2003r. nastąpiło formalno-prawno połączenie Nordea Bank Polska S.A. z LG Petro Bankiem S.A.

Nordea jest największą instytucja finansową w Europie Północną, obsługująca 9,7 mln klientów detalicznych, 1 mln podmiotów gospodarczych oraz ponad 500 wielkich międzynarodowych korporacji. Liczba klientów internetowych Nordea wynosi 3,5 mln. Obszar działania grupy obejmuje 22 kraje w świecie. Nordea w Polsce to bank, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz firma leasingowa z łączną liczbą klientów 390 tys.

Kontakt

Email: nordea@nordea.pl
Fax: 058 669 11 10
Infolinia: 0 801 667 332, 058 3 000 000
Telefon: 058 669 10 00
WAP: wap.nordeabank.pl
WWW: www.nordeabank.pl

 

Wstęp

Nordea Bank Polski należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Jestnowoczesnym bankiem oferującym usługi bankowe przez internet, telefon, bezpłatne personalizowane SMSy, WAP oraz sieć oddziałów. Bankowość elektroniczna powstała na bazie wielokrotnie nagradzanego skandynawskiego systemu Solo, notującego rekordowe ilości operacji bankowych dokonywanych przez internet. Bank oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Oferta Nordea obejmuje m.in. konto Nordea, rachunek eFirma i eFirrma plus, atrakcyjne lokaty i niskooprocentowane kredyty.

W Polsce Grupę reprezentuje Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nordea Finance, oferująca usługi leasingowe. W 2005 roku do spółek grupy dołączyły Sampo Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Od 2001 r. Nordea Bank Polska oferuje system bankowości elektronicznej skierowany zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2003 r. i 2004 r. bankowość elektroniczna Nordea i pakiet eFirma zostały uhonorowane Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Bankowość elektroniczna zyskała również uznanie w rankingach niezależnych ekspertów: w miesięczniku Chip zajęła pierwsze miejsce pod względem bezpieczeństwa systemu.

Wysoko oceniane są również inne produkty bankowe: karty kredytowe Mastercard Nordea Aspiracje zajęły II miejsce w rankingu Forbesa w kategorii najlepszych kart ekonomicznych, a pakiet eFirma wyróżniono przez Forbesa jako najbardziej efektywny rachunek dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W marcu 2006 roku, jako jedni z pierwszych w Polsce, wprowadziliśmy podpis elektroniczny, który zapewnia bezpieczeństwo transakcji i uwierzytelniania klienta w sieci. Z oferty tej mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Nordea Bank posiada w ofercie również pasaż handlowy „Płać z Nordea”.

Historia

Nordea Bank Polska rozpoczął swoją działalność jako Bank Komunalny we wrześniu 1992 r. 1 lipca 1999 roku została podpisana umowa subskrypcyjno-inwestycyjna z Nordbanken AB. Tym samym największa skandynawska grupa bankowa Nordea stała się strategicznym inwestorem Banku Komunalnego. Bank Komunalny, jako pierwszy w Polsce, otrzymał Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9002. W roku 2001 zakończono fuzję Banku Komunalnego oraz, należącego również do grupy Nordea, banku BWP-Unibank. 30 czerwca 2003r. nastąpiło formalno-prawno połączenie Nordea Bank Polska z LG Petro Bankiem.

Zarząd

Włodzimierz Kiciński - Prezes Zarządu

dAbsolwent wydziału handlu zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału mechaniczno-technologicznego Politechniki Warszawskiej.
Zajmowane wcześniej stanowiska:
- pracownik naukowy w Instytucie Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego
  w Warszawie
- dyrektor odpowiedzialny za badania polskiego rynku usług finansowych
  w brytyjsko- polskiej firmie konsultingowej Marco
- doradca w Central Europe Trust sp. z o.o.
- dyrektor departamentu zagranicznego NBP
- doradca w monachijskim Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG
- wiceprezes zarządu Hypo-Bank Polska
- wiceprezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej, odpowiedzialny za bankowość
  korporacyjną i detaliczną, marketing, operacje zagraniczne i karty bankowe.
Obecnie zasiada w radzie nadzorczej Centralwings.
Od sierpnia 2002 roku prezes zarządu Nordea Bank Polska S.A.

dSławomir Piotr Żygowski - I Wiceprezes Zarządu - Zastępca Prezesa Zarządu do spraw Bankowości Korporacyjnej

Urodzony w Gdańsku. Wykształcenie wyższe ekonomiczne - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu, kierunek: Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego (rok ukończenia - 1993).
Zajmowane wcześniej stanowiska:
od czerwca 1993 do marca 2001 r. zatrudniony w O.M. Investment
sp. z o.o. na stanowiskach:
- od 1996 r. - dyrektor ds. rynku kapitałowego, Partner
- od 1998 r. - członek zarządu.
Od kwietnia 2001 roku członek zarządu Nordea Bank Polska S.A.
ds. bankowości korporacyjnej.

Jacek Kalisz - Wiceprezes Zarządu do spraw Bankowości Detalicznej

dJest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Przebieg pracy zawodowej:
- oficer kredytowy w Jaśle w oddziale Banku Depozytowo-Kredytowym
  w Lublinie
- dyrektor bankowości korporacyjnej w centrali banku w Lublinie
- po połączeniu z Pekao, dyrektor departamentu sprzedaży i marketingu
  w obszarze bankowości korporacyjnej w centrali Pekao w Warszawie
- dyrektor sprzedaży banku w pionie VIP/SME
- dyrektor bankowości detalicznej.
W obszarze jego odpowiedzialności były: departament sprzedaży, departament produktów i marketingu, departament planowania i kontroli.
Od października 2004 roku członek zarządu Nordea Bank Polska S.A. ds. bankowości detalicznej.

Agnieszka Domaradzka - Wiceprezes Zarządu do spraw Kredytowych
d
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Handlu Zagranicznego
Przebieg kariery zawodowej:
Polski Bank Rozwoju S.A.:
- w latach 03.1993 – 11.1995: Analityk Kredytowy
HypoBank Polska S.A.:
- 12.1995 - 02.1997: Analityk Kredytowy
- 03.1997 – 07.1998: Z-ca Dyrektora Departamentu Kredytów
Bankgesellschaft Berlin Polska S.A.:
- 08.1998 – 03.2001: Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego
- 04.2001 – 11.2002: Dyrektor Departamentu Kredytów

Nordea Bank Polska S.A.:
- 12.2002 – 07.2003: Z-ca Dyrektora Oddziału w Warszawie
- 07.2003 – 04.2004: Dyrektor/ Koordynator ds. Kredytów w Pionie Bankowości Korporacyjnej
- 01.05.2004 – 13.01.2009: Dyrektor Departamentu Kredytów Korporacyjnych.
Od 14 stycznia 2009 pełni funkcję członka zarządu Nordea Bank Polska S.A.
ds. Kredytowych.

Bohdan Tillack - Wiceprezes Zarządu do spraw Finansowych

dAbsolwent Politechniki Gdańskiej (Magister Inżynier).
Przebieg pracy zawodowej:
- w latach 1991-1993 Specjalista IT, Z-ca Dyrektora Departamentu IT, Dyrektor Pionu   Operacyjnego w Solidarność Chase D.T Bank S.A. w Gdańsku
- 1993 – 1995: Marketing Manager, Dyrektor Przedstawicielstwa w Gdańsku, Dyrektor Oddziału w   Gdyni w Raiffeisen Centrobank S.A.
- 1995–1997: Dyrektor Przedstawicielstwa STU Hestia Insurance S.A. w Gdańsku
- 1998 – 2000: Wiceprezes, Dyrektor Finansowy w BSK Leasing S.A. w Katowicach
- do 07.2001 roku Dyrektor Finansowy w Nexus Consultants Sp. z o.o. w Gdyni
- od 08.2001-30.09.2006- Główny Księgowy - Dyrektor Departamentu Controllingu, Chief Operating (Risk)   Officer ,Country Controller w Deutsche Bank Polska S.A.
w Warszawie.
Od października 2006 członek zarządu Nordea Bank Polska S.A. ds. Finansowych.

Tomasz Misiak - Wiceprezes Zarządu do spraw Operacji, Logistyki i Bezpieczeństwa

dAbsolwent Uniwersytetu Łódzkiego (wydział Ekonomiczno – Socjologiczny). Ukończył Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania)
Zajmowane wcześniej stanowiska:
- 1992-1993: Inspektor w spółce komunalnej w Łodzi) W LG PETRO BANK S.A.:
- 01.03.1994 – 16.04.1996: Kierownik Zespołu Kredytów
- 17.04.1996 – 13.04.2003: Zastępca Dyrektora Oddziału w Łodzi
- 14.04.2003 – 30.06.2003: Dyrektor Oddziału w Łodzi
Z Nordea Bank Polska S.A. związany od 2003 roku:
- 01.07.2003 – 31.01.2007: Dyrektor Regionalny, Region Centralny
- 01.02.2007 – 31.05.2008: Dyrektor Banku - Dyrektor Wykonawczy ds. rozwoju sieci i Menedżer Projektu Rozwoju Sieci
- 01.06.2008 – 01.09.2008: Dyrektor Banku - Dyrektor Wykonawczy ds. bankowości detalicznej

Od 1 września 2008 pełni funkcję wiceprezesa zarządu Nordea Bank Polska S.A. ds. Operacji, Logistyki i Bezpieczeństwa.

Rada Nadzorcza

Wojciech Rybowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Nordea Banku
Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. nauk ekonomicznych. W latach 1974 - 1992 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował na Uniwersytecie w Louisville w USA, Uniwersytecie Południowego Pacyfiku na wyspach Fidżi oraz na James Cook University w Australii. Obecnie Prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Thomas Neckmar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nordea Banku
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Od 1999 r. pełni w Merita Nordbanken funkcję dyrektora regionalnego ds. państw bałtyckich i Polski. Absolwent Uniwersytetu w Lund (Szwecja), który ukończył z tytułem Master of Business Administration w 1978 r. W 1994 r. kształcił się także w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania w Lozannie (Szwajcaria). Pracował w latach 1978-1984 w szwedzkiej spółce AC Nielsen Co, w latach 1984-1988 w spółce MoDo/Holmen jako Dyrektor ds. Marketingu, a następnie kierownik działu. W 1998 r. podjął pracę w Merita Nordbanken. Pełni także funkcję członka rady nadzorczej w szwedzkich spółkach Postbanken oraz Jobs and Society, w fińskiej spółce Huoneistokeskus Oy oraz w bankach w Estonii i Łotwie.

Maciej Dobrzyniecki - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmował stanowiska dyrektorskie w firmach Philips Car Stereo, PPU Lokata oraz Z.P. Pakmet. Od czerwca 1997 Prezes Zarządu firmy doradczej Profit - Consult. Członek Rad Nadzorczych Portu Lotniczego Gdańsk Trójmiasto, oraz Gama San S.A. Kanclerz Loży Gdańskiej oraz członkiem Rady Głównej Business Centre Club. W roku 2001 odznaczony przez Prezydenta RP za rozwój przedsiębiorczości Złotym Krzyżem Zasługi. Prezydent Sekcji Polskiej Europejskiej Ligi Współpracy Gospodarczej ELEC. Na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołany w skład Rady Konsultacyjnej do spraw Środowisk Gospodarczych.

Andrzej Zwara - Członek Rady Nadzorczej Banku
Magister Prawa, adwokat, posiada aplikację sędziowską. Obejmował stanowisko pracownika naukowego na Uniwersytecie Gdańskim w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego. W okresie 1999 - 2000, pracował w Ministerstwie Zdrowia, jako Doradca Ministra Zdrowia w Warszawie. W latach 1996-1997 obejmował stanowisko eksperta w zakresie tworzenia systemu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych im. Franciszka Stefczyka (Program PHARE). Do 2000 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej BIG Banku Gdańskiego S.A. w Gdańsku. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych: Zarządu Morskiego Portu Gdynia, firmy WILBO S.A., DC Computers S.A.. Od 2004 roku arbiter w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej oraz Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Pracuje w Kancelarii Prawniczej s.c. dr M. Głuchowski, dr A. Jedliński, dr. J. Rodziewicz, adw A. Zwara.

Eugeniusz Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Profesor nauk ekonomicznych. Od 1969 roku zajmował następujące stanowiska: pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Współczesnych Teorii Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
Zdobywca nagród naukowych: "Polski Nobel" w dziedzinie ekonomii w 2002r., nagroda naukowa Prezydenta Mista Łodzi, 2002r., 3 nagrody naukowe Ministra Edukacji w 1979, 1989 i 1999 r., nagrody naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Rauno Olavi Päivinen - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Żonaty, czworo dzieci. Z wykształcenia inżynier H.N.C 1974 (HTOL). Uzyskał licencjat (Ekonomia). W 1978 r. ukończył Helsińską Szkołę Ekonomii, Administracji i Biznesu.
W bankowości pracuje od 1984 r. Zajmował następujące stanowiska:
1984 - 1986 Union Bank w Finlandii, analityk ds. korporacyjnych, fuzji i przejęć
1986 - 1989 Union Bank w Finlandii, kierownik Działu Klientów Korporacyjnych (większe firmy w Finlandii)
1989 - 1992 Merita Capital, dyrektor zarządzający
1992 - 1995 Merita, Oddział w Londynie, szef Działu Nordyckiego Bankowości Gospodarczej
1995 - 1997 Merita, Centrum Okręgu Helsinki, naczelnik Działu Kredytów i Zarządzania Ryzykiem
1997 - 1999 MeritaNordbanken, Dział Ryzyk Klienta (pierwszy wiceprezes)
1999 - Nordea, Regionalny Bank Krajów Bałtyckich i Polski, naczelnik Działu Kredytów
Poza tym piastuje funkcje w niżej wymienionych spółkach:
Merita Capital Oy, członek Komitetu Inwestycyjnego
Innoventure Oy, zastępca członka zarządu
Vuotekno Oy, zastępca członka zarządu

Emilia Osewska - Mądry - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Zamężna, czworo dzieci. W 1985 roku ukończyła Wydział Psychologii na Uniwesytecie Warszawskim. W latach 1983 - 1982 studiowała w Nowym Jorku w New School for Social Research, Wydział Psychologii. Od 1994- 1995 uczęszczała do Uniwersytetu w Lancaster (Szkoła Zarządzania, Program Biznesu i Administracji). Zajmowała następujące stanowiska:Kierownik biura Kliniki Okulistycznej w Nowym Jorku (Brooklyn)(1982 - 1983), Tłumaczka z języka angielskiego na język polski (1985 - 1990), Menedżer ds. Sprzedaży i Marketingu w British Airways (1990 - 1999). W latach 1999 - 2001 była przewodniczącą Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych, a od roku 2000 - 2002 Członkiem Rady Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC).Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Krajowego British Airways. jest odpowiedzialna za kierowanie i zarządzanie Terenowym Zespołem Sprzedaży, współpracę z kluczowymi klientami oraz opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie strategiami sprzedaży.

Esa Tuomi - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Obecnie Dyrektor Pionu Bankowości Korporacyjnej w Polsce i Krajach Bałtyckich (Nordea Bank, Kopenhaga). Ukończył Szkołę Ekonomii w Helsinkach, Uniwersytet w Helsinkach, kierunek: Prawo Międzynarodowe oraz MBA, FINTRA (Helsinki).
W latach 1980-1982 był przedstawicielem handlowym w Europcar w Helsinkach. Od 1983-1985 Dyrektor Departamentu Prawnego w Intrum Justitia. Piastował stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Finlandii, Bruksela, "Conseiller commercial adjoint" (1986). 1987-1988, Menadżer ds. Bankowości Korporacyjnej w OKOBANK, Helsinki, Sztokholm. W okresie od 1988-1991 zajmował stanowisko Wiceprezesa ds. Bankowości Korporacyjnej w KOP w Luksemburgu, a w okresie późniejszym Dyrektora Przedstawicielstwa w Paryżu (1991 – 1994). Od 1995-1996 Starszy Wiceprezes ds. Bankowości Korporacyjnej w Merita Bank w Londynie. Pracował także na stanowisku Wiceprezesa ds. Kredytów Międzynarodowych w MeritaNordbanken w Helsinkach (1997-2000), a w latach 2000 – 2001 był Dyrektorem Naczelnym w Rydze. Od 2001 do 2003 - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kraju i Banku w Nordea Bank, w Kopenhadze.

Henrik Bernhard Winther - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Od 2003 roku do chwili obecnej - pracownik Banku Regionalnego Nordea, Polska i Kraje Bałtyckie, obejmuje stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży w ramach produktów dla Klientów Indywidualnych. Ukończył wydział ekonomii na Uniwersytecie Kopenhaskim. Otrzymał dyplom w zakresie Handlu – główny kierunek: Finanse i Bankowość – w Kopenhaskiej Szkole Ekonomii i Zarządzania Biznesowego (1982 rok).
Zatrudniony juz w roku 1977 w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów, a cztery lata później w Organie Nadzorczym Instytucji Hipotecznych. W roku 1982 został Kierownikiem sekcji w Duńskiej Radzie ds. Kredytowania Eksportu (EKR) – Wydział Kredytów, a w okresie późniejszym (1986 rok) w Wydziale Gwarancji Międzynarodowych. Od 1989 do 1992 pracował w Dżakarcie w Indonezji na stanowisku Dyrektoa ds. Marketingu i Przyjęć w IEU Institute of Management, a później także jako Konsultant w Centrum Współpracy z Danią. W latach 1992 - 1998 - Kierownik Sekcji w Ministerstwie Przemysłu, Departament Planowania, Dyrektor Regionalny Nordic Development Fund /Nordic Investment Bank in Helsinki, Finlandia, Dyrektor Wydziału w Duńskim Funduszu Kredytowania Eksportu, Pion Reasekuracji i Marketingu
W okresie 1998 - 2002 zajmował stanowiska: zastępca Dyrektora Naczelnego w Tryg-Baltica International, Starszego Wiceprezesa w Tryg-Baltica (Nordea) w Departamencie Strategii i Rozwoju Biznesu oraz Starszego Wiceprezesa w Tryg Vesta Group w Departamencie Strategii i Planowania w Sekretariacie Dyrektora Generalnego.

Asbjorn Höyheim - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Absolwent Szkoły Biznesowej, Uniwersytet w Sztokholmie, 1989 (stopień licencjata - Bachelor Degree). Brał udział w szeregu szkoleń dla kadry zarządzającej wyższego szczebla w ciągu ostatnich 15 lat oraz w Nordei w programie “Nordea Executive and Education&Development Programme”(NEED) w roku 2004. Wcześniej zajmowane stanowiska to m.in.: Kontroler, Postgirot Bank AB; Dyrektor Departamentu Kontroli Biznesowej w Postgirot Bank AB; Dyrektor Obszaru Biznesowego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Postgirot Bank AB); Dyrektor Obszaru Biznesowego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Postgirot Bank AB); Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Postgirot Bank AB; Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Nordea Bank Polska S.A. Obecnie Dyrektor ds. Administracji Banku Nordea Polska i Kraje Bałtyckie.

Jacek Gracjan Wańkowicz - Członek Rady Nadzorczej Nordea Banku
Z wykształcenia mgr inż. elektryk, specjalność automatyka, posiada tytuł doktora habilitowanego. Zajmowane stanowiska: Asystent, starszy asystent w Politechnice Wrocławskiej w latach; Adiunkt w Politechnice Wrocławskiej w latach; Senior Lecturer (docent) w Bayerno University Kano w Nigerii w latach; Główny Elektryk w Kano Kiln Ltd (włoska fabryka ceramiki użytkowej w Nigerii); Adiunkt w Politechnice Wrocławskie. Obecnie Dyrektor Instytutu Energetyki w Warszawie.