MultiBank - MultiKonto Jestem - KONTO DLA STUDENTÓW

multikonto
MULTIKONTO JESTEM DLA STUDENTÓW


1. WSTĘP

Podstawową ofertą MultiBanku dla młodzieży jest rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy MultiKonto Jestem przeznaczony dla STUDENTÓW ( osób w wieku od 18-26 lat.). MultiŚwiat jestem, którego centrum stanowi MultiKonto jestem, to miejsce dla studentów, którzy wkraczając w dorosłe życie oczekują od banku doradztwa, bezpieczeństwa i wygody. To atrakcyjnie oprocentowany pakiet usług bankowych, który pozwala na zarządzanie finansami osobistymi (stypendium, wynagrodzeniem za pracę) z dowolnego miejsca na świecie 24h/dobę, za pomocą Internetu i multiliniii. Nie wymaga stałych wpłat!


2. WPŁATY PIENIĘDZY

Wpłaty pieniędzy możemy dokonać:

 • Przelewem wypłaty bezpośrednio od pracodawcy

 • Przekazem Pocztowym

 • Przelewem z innego rachunku bankowego


3. PRZELEWY I PŁATNOŚCI NA MULTIKONCIE

Zlecenia Stałe, Polecenia zapłaty
-
nie musisz pamiętać o terminach płatności możesz sam raz przez Internet czy telefon ustalić terminy płatności zleceń stałych lub poleceń zapłaty

Przelewy zagraniczne i walutowe
-
MultiKonto oferuje możliwość dokonywania przelewów w walutach obcych oraz przelewów zagranicę po atrakcyjnych kursach walut.

Przelewy zewnętrzne i błyskawiczne przelewy wewnętrzne - bez opłat :)


4. DOSTĘP DO KONTA

Dostęp do MultiKonta mamy za pośrednictwem:

 • multilinia 0 801 300 000

 • Internetu: www.multibank.pl

 • MultiCzat

 • SMS 603 300 000

 • bankomaty Sieci Euronet, Cash4You i BZ WBK

 • oraz Centra Usług Finansowych


5. KARTY

multikonto
VISA Electron to podstawowa karta do Twojego MultiKonta. Dzikei niej możesz płacić w sklepach, restauracjach, na stacjach benzynowych lub wypłacać gotówkę z prawie 1200 bezpłatnych bankomatów.
multikonto VISA Classic To prestiżowa, wypukła karta do Twojego MultiKonta.
Może zostać wydana obok karty Visa Electron lub zamiast niej.
multikonto

netk@rta Jest to karta przeznaczona do dokonywania płatności w Internecie, a także do opłacania zamówień pocztowych i telefonicznych.
Dzięki niej Twoje zakupy w sieci są bezpieczne.


6. ZALETY MULTIKONTA JESTEM

Ile to kosztuje?

Teraz 0 zł za prowadzenie MultiKonta Jestem i 1 zł za kartę Visa Electron - opłata jest zwracana, jeżeli w miesiącu kalendarzowym zostaną rozliczone i zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane daną kartą na kwotę łączną min. 500,00 zł

Co dostaniesz za darmo?

 • obsługę rachunku przez zdalne kanały: Internet, multilinię, Automatyczny Serwis Telefoniczny (AST), SMS
 • zlecenia stałe we wszystkich kanałach dostępu
 • przelewy zdefiniowane i dowolne w zdalnych kanałach
 • polecenia zapłaty, jeśli płatności są nieregularne
 • Rachunek Oszczędnościowy, na którym pieniądze przyrastają szybciej
 • wypłaty w bankomatach Sieci Euronet, BZ WBK i Cash4You w całej Polsce
 • zastrzeżenie karty płatniczej
 • porady fachowców w CUF-ach

Jako posiadacz MultiKonta jestem masz dostęp do:

 • atrakcyjnego kredytu studenckiego, jeśli potrzebujesz kasy
 • netk@rty do robienia wirtualnych zakupów (20 zł rocznie)
 • kart kredytowych, jeśli lubisz nieoprocentowany do 53 dni kredyt
 • kartę Visa Classic, jeśli lubisz karty wypukłe (25 zł rocznie)
 • karty dla Pełnomocnika (3 zł miesięcznie

 


7. OPROCENTOWANIE MULTIKONTA JESTEM

Rodzaj Rachunku

Oprocentowanie
nominalne (stopa
zmienna)

Rachunek
oszczędnościowy
(stopa zmienna)

Oprocentowanie dopuszczalnego salda debetowego (stopa zmienna)

MultiKonto jestem

0,00%

Od 0,00 zł
do 499,99 zł
4,05%
Od 500,00 zł
do 2499,99 zł
4,15%
>=2500,00 zł
4,30%

20,00%

MultiPlan Walutowy
(MultiKonto jestem, oferowane w ramach MultiPlanu Walutowego)

0,00%

Od 0,00 zł
do 19,999,99 zł
4,55%
>=20,000,00 zł
5,10%

20,00%

WWJ

0,00%

   

Rodzaj Rachunku

Oprocentowanie nominalne (zmienna stopa procentowa)

Rachunek bilansujący

Oprocentowanie dopuszczalnego salda debetowego (zmienna stopa procentowa)

MultiPlan
(MultiKonto jestem, oferowane
w ramach MultiPlanu)

0,00%

0,00%

20,00%


8.TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Pełna Tabela
Opłat i Prowizji (w formacie html)

Rodzaj opłaty lub prowizji

Stawka

Otwarcie rachunku

bez opłat

Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna dla każdego rachunku)

0,00 zł

Likwidacja rachunku

bez opłat

Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności składki ubezpieczenia w Centrum Ubezpieczeń zrealizowanego w ramach polecenia zapłaty bez opłat

Sporządzenie i wysłanie wyciągu miesięcznego pocztą

5,00 zł

Wyciąg na życzenie

3,50 zł

Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie

7,00 zł

Zestawienie sald na rachunkach bankowych

0,00 zł

Potwierdzenie transakcji

2,00 zł

Wysłanie historii operacji na życzenie + poz. 11

5,00 zł

Wydruk historii operacji na życzenie – opłata za każdy miesiąc (nie pobiera się opłaty za wydruk operacji wykonanych za bieżący miesiąc)

1,00 zł

Wykonanie zlecenia stałego

bez opłat

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób posiadających rachunek w MultiBanku

bez opłat

Przyjęcie przelewu z zagranicy na rzecz osób nie posiadających rachunku w MultiBanku

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

Zwrot przez klienta kosztów pobranych przez Bank zagraniczny z tytułu podania błędnych danych

Równowartość kosztów naliczonych przez Bank zagraniczny

Potwierdzenie transakcji walutowych (nie dotyczy bieżących transakcji wykonywanych w placówce)

5,00 zł

Potwierdzenie realizacji pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

2,50 zł

Zestawienie zrealizowanych, a wygasłych płatności

2,50 zł

Zestawienie zrealizowanych płatności w ramach polecenia zapłaty

2,50 zł

Zestawienie zarejestrowanych odwołań płatności w ramach polecenia zapłaty

2,50 zł

Zestawienie transakcji poleceń zapłaty

2,50 zł

Zestawienie odrzuconych płatności w ramach polecenia zapłaty

2,50 zł

Zwrot za granicę nie podjętej kwoty przelewu zagranicznego

0,50% kwoty przelewu (min.10,00 zł maks. 50,00 zł)

 

Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane przez Internet

Rodzaj operacji

Stawka

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego

bez opłat

Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego

bez opłat

Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

bez opłat

Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew)

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego

bez opłat

Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)

bez opłat

Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie)

bez opłat

Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

bez opłat

Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

bez opłat

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny

1,00 zł

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku krajowego

0,35% kwoty przelewu
(min. 20,00 zł maks. 200,00 zł)

Wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu
(min. 20,00 zł maks. 200,00 zł)

Uwaga: przelew wewnętrzny - przelew na rachunek w banku o numerze rozliczeniowym 1140 2017 (rachunek w MultiBanku)

Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane przez multilinię

Rodzaj operacji

Stawka

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego **

bez opłat

Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego **

bez opłat

Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

1,00 zł

Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew)

1,00 zł

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek

bez opłat

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego 2,50 zł

Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)

1,00 zł

Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

bez opłat

Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

2,50 zł

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny

1,00 zł

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku krajowego

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł maks.200,00 zł)

Wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu
(min.20,00 zł maks.200,00 zł)

*- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta.
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.

*- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta.

**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku

Opłaty i prowizje pobierane za operacje wykonywane w placówce MultiBanku

Rodzaj operacji Stawka

Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego **

1,00 zł

Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego **

3,00 zł

Zdefiniowanie przelewu (za każdy przelew)

1,00 zł

Usunięcie lub zmiana przelewu zdefiniowanego (za każdy przelew)

1,00 zł

Wykonanie przelewu zdefiniowanego wewnętrznego

1,00 zł

Wykonanie przelewu zdefiniowanego zewnętrznego

3,00 zł

Dyspozycja zlecenia stałego (za każde zlecenie)

1,00 zł

Usunięcie lub zmiana zlecenia stałego (za każde zlecenie) * 

1,00 zł

Przelew na rachunek ZUS z tytułu składek

10,00 zł

Przelew na rachunek Urzędu Skarbowego

10,00 zł

Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek ZUS z tytułu składek

10,00 zł
Wykonanie przelewu zdefiniowanego na rachunek Urzędu Skarbowego 10,00 zł

Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wpłaty gotówkowej do kwoty 10 000 zł***(nie dotyczy rachunków depozytowych)

0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł

Wykonanie przez posiadacza/pełnomocnika wypłaty gotówkowej****

bez opłat

Wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20 000 zł (dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez Klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych rachunków)

0,5% od całkowitej kwoty wypłaty

Wykonanie przez osobę trzecią wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta  0,20% od całkowitej kwoty wpłaty, nie mniej niż 3,00 zł 

Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

0,5% od kwoty niezrealizowanej wypłaty, nie mniej niż 30 zł

Wypłaty gotówkowe awizowane

bez opłat

Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku)

bez opłat

Odwołanie zgody do obciążenia rachunku

bez opłat

Aktualizacja zgody do obciążenia rachunku

bez opłat

Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty

bez opłat

Odwołanie pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 

bez opłat

Opłata za złożenie wniosku o przelew walutowy/zagraniczny

1,00 zł

Wykonanie przelewu walutowego do innego banku krajowego

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

Wykonanie przelewu zagranicznego

0,35% kwoty przelewu (min.20,00 zł maks.200,00 zł)

Przeliczanie   bilonu:
a) w kasie:
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)
b) do wrzutni (suma wpłat z 1 dnia):
Do 20 szt. (dziennie)
Od 21 do 50 szt. (dziennie)
Od 51 do 100 szt. (dziennie)
Pow. 100 szt. (dziennie)

bez opłat
10,00 zł
20,00 zł
2% min 30,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
1% min 15,00 zł

*- opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych lub adresowych klienta.
**- opłaty lub prowizji nie pobiera się w przypadku operacji związanej z zamknięciem rachunku.
***opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii wpłatomatu, jak również w placówkach, które nie posiadają wpłatomatu
****opłata nie obowiązuje w placówkach w przypadku awarii bankomatu


9. JAK ZAŁOZYĆ MULTIKONTO JESTEM

MultiKonto jestem możesz otworzyć wypełniając internetowy formularz, dzwoniąc na multilinię lub bezpośrednio w Centrum Usług Finansowych MultiBanku.

Krok 1    Przygotuj potrzebne dokumenty

             tag  dowód osobisty 
             tag  aktualną legitymację szkolną lub studencką

Krok 2    Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób złożenia wniosku:

                Wypełnij wniosek internetowy

             tag  wypełnij internetowy formularz (Uwaga! Sprawdź czy poprawnie wpisujesz dane)
             tag  umowę podpiszesz w obecności kuriera, który skontaktuje się z Tobą w ciągu tygodnia od momentu
                   złożenia wniosku

                Zadzwoń na multilinię 0 801 300 000 lub 42 6 300 000

             tag  połącz się z operatorem wybierając opcję „0” w automatycznym teleserwisie
             tag  złóż dyspozycję otwarcia konta
             tag  operator zapyta Cię w jaki sposób chcesz zawrzeć umowę - za pośrednictwem
                   kuriera lub w placówce MultiBanku

                Przyjdź do Centrum Usług Finansowych MultiBanku

              tag  załóż konto i podpisz umowę bezpośrednio z naszym Doradcą 
              tag  sprawdź adres najbliższej placówki

Krok 3    Zarządzaj swoim MultiKontem!

              tag  po podpisaniu umowy w Centrum Usług Finansowych MultiBanku – konto jest od razu aktywowane
              tag  w ciągu 3 dni roboczych od odesłania przesyłki kurierem rachunek w pełni będzie do Twojej dyspozycji
              tag  aktywuj dostęp do usług MultiBanku przez Internet – ustal hasło i samodzielnie zarządzaj finansami
                    24h na dobę