Millenet - Konto Osobiste Student - Bank Millennium SA

multibank
MILLENET KONTO OSOBISTE STUDENT


1. WSTĘP

Bank Millenium oferuje dwie opcje konto młodzieżowych jedno przeznaczone dla osób które nieukończyły jeszcze 18 roku życia, a ukończyły 13 rok życia, jest to Konto Osobiste Junior oraz dla osób które już ukończyły 18 rok życia, a studiują i nie ukończyły 26 roku życia Konto Osobiste Student.


2. WPŁATY GOTÓWKI

Dokonujemy w:

 • Oddziale banku Millenium

 • Przelewając bezpośrednio wypłatę od pracodawcy

 • Przelewając pieniądze z innego rachunku bankowego

 • Wpłacając pieniądze przekazem pocztowym


3. PRZELEWY I PŁATNOŚCI W MILLENET

Zlecenia stałe są najdogodniejszą formą płacenia cyklicznych rachunków o stałej wysokości. Twoje pieniądze będą przelane na wskazany rachunek – zgodnie z określonym przez Ciebie terminem i ustaloną kwotą.
Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek – a usługa stałych zleceń zostanie uruchomiona.

Płatności za rachunki to wygodny sposób płacenia za wszystkie powtarzalne rachunki o zmiennej kwocie. Bez konieczności stania w kolejce możesz zapłacić za telefon, elektryczność czy gaz.

Przelewy Klient Millennium ma do dyspozycji szereg nowoczesnych i wygodnych sposobów na bezpieczne dokonanie zleceń przelewów.
Szybkie przelewy w Millennium można dokonać poprzez:

 • TeleMillennium® 0 801 331 331 – całodobowe centrum telefonicznej obsługi Klienta,

 • wielofunkcyjne Bankomaty sieci Millennium/Euronet,

 • Internet – system bankowości internetowej millenet®,

 • w każdym z ponad 300 Oddziałów Millennium na terenie całego kraju.

Przelewy transgraniczne to kolejna forma płatności którą
udostępnia bank Millenium i prowadzone w nim konto osobiste


4. WYCIĄGI ŁĄCZONE

Wszyscy Klienci posiadający rachunki w Millennium otrzymują wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat. Wyciąg zawiera kompletną informację dotyczącą sald i operacji na rachunku Klienta, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z tym rachunkiem z których Klient korzysta.

Wyciąg łączony w Millennium to:

 • jeden przejrzysty dokument, zapewniający pełną informację o rachunkach Klienta,

 • wysyłany do wszystkich Posiadaczy rachunku osobistego.


5. ZALETY KONTA OSOBISTEGO STUDENT

Konto Osobiste Student to konto osobiste prowadzone w PLN. Konto Osobiste Student przeznaczone jest dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczniów szkół policealnych i pomaturalnych, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat.
Posiadacz konta może w każdej chwili szybko i wygodnie dysponować zgromadzonymi środkami, dzięki całodobowym, wielofunkcyjnym bankomatom Millennium, całodobowym serwisom: telefonicznemu i internetowemu oraz rozbudowanej sieci ponad 400 oddziałów Millennium na terenie całego kraju.

 

Konto Osobiste Student to:

 • bezpieczeństwo i wygoda,
 • komfortowy i szybki dostęp do pieniędzy,
 • możliwość bezpłatnego prowadzenia konta dla Klientów, którzy korzystają z TeleMillennium i Millenet i w związku z tym zdecydują się na otrzymywanie wyciągów miesięcznych w formie elektronicznej przez Millenet,
 • bezpłatny dostęp do obsługi rachunku przez telefon (TeleMillennium®) i Internet (Millenet®),
 • bezpłatne wypłaty z bankomatów Millennium,
 • bezpłatne definiowanie i modyfikacja zleceń płatności za rachunki,
 • bezpłatne przelewy między rachunkami w Banku Millennium,
 • dostęp do ponad 1600 bankomatów sieci Millennium i Euronet na terenie całego kraju,
 • rozbudowana sieć ponad 350 oddziałów Banku Millennium, w których można przeprowadzać dowolne transakcje, bez względu na miejsce otwarcia konta,
 • dostęp do Limitu w koncie osobistym, 
 • dostęp do pozostałych produktów z bogatej oferty Millennium – od kart kredytowych wydawanych w systemach Visa, MasterCard i American Express®, rachunków oszczędnościowych i lokat, po kredyty mieszkaniowe i samochodowe, usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia,
 • profesjonalna obsługa według najwyższych standardów,

 

Po otwarciu rachunku w Millennium nasz Klient otrzymuje:

 • możliwość dokonywania zleceń stałych i płatności za rachunki,
 • klucz do konta kartę Millennium Visa Konto lub Millennium Visa Euro<26 
 • możliwość otrzymania kart kredytowych wydawanych w systemie Visa, MasterCard i American Express®,
 • dostęp do TeleMillennium – całodobowego centrum telefonicznej obsługi Klienta oraz serwisu internetowego Millenet, dzięki którym przez całą dobę można sprawdzić stan konta, zlecić płatności za rachunki, dokonać przelewu i zasięgnąć informacji,
 • możliwość korzystania z całodobowych, wielofunkcyjnych bankomatów Millennium oraz Euronet co oznacza, że oprócz wypłaty gotówki, można w nich m. in.: dokonywać przelewów, realizować płatności za rachunki, sprawdzać stan konta, wydrukować listę ostatnich 10 transakcji,
 • szczegółowe informacje o wszystkich produktach powiązanych z kontem osobistym (depozytach, kredytach, kartach kredytowych, itp.) oraz opisem wszystkich transakcji dokonanych i rozliczonych w ostatnim okresie rozliczeniowymw postaci wyciągu łączonego.

 


5. KARTY

Millennium Visa Electron

Millennium Visa Konto / Millennium Visa Electron jest powszechnie akceptowaną kartą do konta systemu Visa i wydawana jest Posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w oddziale Banku, w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu złożenia wniosku o kartę. Na wniosek Posiadacza rachunku karta jest wysyłana na adres korespondencyjny.

 

Millennium Visa Konto / Millennium Visa Electron gwarantuje:

 • bezpieczny i szybki dostęp do środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym / bieżącym przez 24 godziny na dobę w Polsce i na całym świecie, w bankomatach oznaczonych symbolem Visa i Visa Electron,
 • możliwość bezgotówkowych płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych symbolem Visa i Visa Electron,
 • w razie utraty karty – możliwość jej natychmiastowego, telefonicznego zastrzeżenia poprzez TeleMillennium®,
 • komfortową i profesjonalną obsługę według najwyższych standardów.

 

Ponadto w sieci ponad 900 bankomatów Millennium/Euronet Karta Millennium Visa Konto / Millennium Visa Electron umożliwia:

 • dokonanie przelewów,
 • dokonanie opłat za rachunki,
 • sprawdzenie salda,
 • sprawdzenie i wydruk 10 ostatnich operacji na rachunku,
 • zmianę kodu PIN karty.

 

Posiadacz karty Millennium Visa Konto / Millennium Visa Electron otrzymuje wraz z kartą opcjonalny pakiet ubezpieczeń, w skład którego wchodzi:

 

Przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego od momentu aktywacji karty pakiet ten jest bezpłatny. W kolejnych miesiącach Posiadacz karty objęty jest ochroną ubezpieczeniową za jedyne 1,99 zł miesięcznie, z możliwością złożenia rezygnacji z tej usługi. Opłata pobierana jest przez Bank z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

 

multibank

Millennium Visa Electron Euro<26

Millennium Visa Euro<26 jest powszechnie akceptowaną kartą do konta systemu Visa. Wydana może być każdemu Posiadaczowi Konta Osobistego Junior lub Konta Osobistego Student (osoby w wieku 13-25 lat).
Karta łączy w sobie funkcjonalność Młodzieżowej Karty Euro<26 oraz karty do konta.

Korzyści wynikające z funkcjonalności Młodzieżowej Karty Euro<26:

 • zniżki w 6700 punktów w Polsce (sklepy, kina, muzea itp.) oraz 100 000 punktów w Europie
 • ubezpieczenie NNW (do kwoty 20 000 PLN) oraz Koszty Leczenia za granicą (do kwoty 250 000 PLN) - ważne na całym świecie
 • możliwość otrzymania 3 razy w roku  „Magazynu Euro<26” zawierającego informacje o najciekawszych miejscach, wydarzeniach i imprezach
 • możliwość korzystania z darmowej poczty email, np. Ty@euro26.pl.

 

Korzyści wynikające z funkcjonalności karty do konta:

 • możliwość bezgotówkowych płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych symbolem Visa i Visa Electron,
 • bezpieczny i szybki dostęp do środków zgromadzonych na koncie osobistym, przez 24 godziny na dobę, w Polsce i na całym świecie, w bankomatach oznaczonych symbolem Visa i Visa Electron,
 • w razie utraty karty – możliwość jej natychmiastowego, telefonicznego  zastrzeżenia poprzez TeleMillennium,
 • komfortową i profesjonalną obsługę według najwyższych standardów.

Ponadto dostep do ponad 1700 bankomatów Millennium oraz sieci Euronet, w których Millennium Visa Euro<26 umożliwia:

 • dokonywanie przelewów,
 • dokonywanie opłat za rachunki,
 • sprawdzanie salda,
 • sprawdzanie i wydruk 10 ostatnich operacji na rachunku,
 • zmianę kodu PIN karty.

 

Karta wydawana jest na 2 lata. Całkowity roczny koszt wydania i użytkowania karty to tylko 50 PLN

Dodatkowo, posiadacz Millennium Visa Euro<26 otrzymuje wraz z kartą opcjonalny pakiet ubezpieczeń, w skład którego wchodzi:

 • ubezpieczenie gotówki od rabunku
 • ubezpieczenie nieuprawnionego użycia
 • ubezpieczenie zakupu
 • ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny
 • ubezpieczenie utraty i uszkodzenia bagażu
 • ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu
 • ubezpieczenie opóźnienia lotu

 

Przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego od momentu aktywacji karty pakiet ten jest bezpłatny.
W kolejnych miesiącach Posiadacz karty objęty jest ochroną ubezpieczeniową za jedyne 2,99 zł miesięcznie
, z możliwością złożenia rezygnacji z tej usługi. Opłata pobierana jest przez Bank z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

 

Regulamin karty Millennium Visa Euro < 26

Warunki ubezpieczenia dołączonego do karty Millennium Visa Euro < 26

 


6. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Pobierz tabelę opłat i prowizji

Pobierz cennik karty Millenium Visa Electron