Kredyt Konsolidacyjny

Zestawienie oferty kredytwów konsolidacyjnych.

Santander Consumer Bank - Kredyt Konsolidacyjny

sandtander consumer bank     KREDYT KONSOLIDACYJNY w SANTANDER CONSUMER BANK

 


1. WSTEP

Masz kilka drogich kredytów, potrzebujesz gotówki i szukasz najlepszego rozwizania?
Tutaj znalazłeś - jest nim kredyt konsolidacyjny w Santander Consumer Banku.

Kredyt konsolidacyjny w Santander Consumer Banku to:

 • okazja tańszej spłaty wszystkich Twoich drogich kredytów
 • możliwość otrzymania extra gotówki na dowolny, wybrany przez Ciebie cel
 • minimum formalności - wystarczy tylko Twoje oświadczenie o dochodach
 • wygodny okres spłaty nawet do 20 lat
 • możliwość wyboru waluty - PLN, CHF
 • bezpieczeństwo, ponieważ gwarantujemy korzystne ubezpieczenie od utraty pracy
 • dodatkowe, elastyczne udogodnienia, m.in. wcześniejsza spłata pożyczki bez odsetek czy zmiana terminu płatności raty.


2. WYMAGANE DOKUMENTY

Wymagane dokumenty:

Rodzaj dokumentów

Lista dokumentów

Dokumenty obligatoryjne
 1. dowód osobisty/karta pobytu zezwalająca na osiedlenie bądź na zamieszkanie na czas oznaczony
 2. paszport lub inny dokument ze zdjęciem
 3. książeczka wojskowa - mężczyźni do 28 roku życia (do końca roku kalendarzowego)
Dokumenty finansowe
 1. zaświadczenie o dochodach
Dokumenty uzupełniające
 1. orzeczenie sądu lub akt notarialny o ustanowieniu rozdzielności majątkowej
 2. prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych lub pozostających w separacji
Dokumenty nieruchomości
 1. operat szacunkowy
 2. dokument, na podstawie którego Kredytobiorca nabył prawo do nieruchomości
 3. aktualny odpis z księgi wieczystej
 4. w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości
Dokumenty dotyczące innych kredytów
 1. opinia z banku o zaciągniętym zobowiązaniu finansowym z uwzględnieniem kwoty aktualnego zadłużenia oraz terminowości spłat
 2. umowa spłacanego zobowiązania (kredytu / pożyczki / limitu w karcie kredytowej itp.)


3. OPROCENTOWANIE

Wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie dla każdego Kredytobiorcy.

Waluta Oprocentowanie - ZASADY Wysokość oprocentowania na dzień: 2008-08-28
PLN WIBOR 6m + marża od 2.00% od 8.56
CHF LIBOR 6m + marża od 3.40% od 6.28