BRE Bank komentarz: Spadek Dynamiki Zatrudnienia, Wyższa Dynamika Płac
W styczniu odnotowano skokowy spadek dynamiki zatrudnienia, z 2,3% do 0,7% r/r. Należy podkreślić, że spadek dynamiki zatrudnienia nie odzwierciedla w pełni pogorszenia sytuacji na rynku pracy. W styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła z 9,5 do 10,5%, firmy informują również o grupowych zwolnieniach. Spadek dynamiki zatrudnienia jest wynikiem corocznej zmiany próbki firm, na podstawie której GUS szacuje zatrudnienie.

Po uwzględnieniu tego efektu zatrudnienie mogło spaść nawet o ponad 1% r/r. Oczekujemy, że sytuacja na rynku pracy będzie podlegać dalszemu gwałtownemu pogorszeniu i w kolejnych 2-3 miesiącach dynamika roczna zatrudnienia spadnie w okolice -3%r/r, a stopa bezrobocia rejestrowanego przekroczy 12%.

Dynamika zmian w otoczeniu makroekonomicznym i szybka reakcja przedsiębiorstw na spadający popyt oczywiście źle wróżą dla najbliższych kwartałów, jednak zapewnią szybsze dojście do nowego, niższego, stanu równowagi.

W styczniu dynamika płac wzrosła do 8,1% r/r z 5,4% zanotowanych w grudniu. Wzrost dynamiki wiążemy jednak z efektem jednorazowym, którym było przesunięcie przez część pracodawców grudniowych wynagrodzeń i premii na styczeń. Oceniamy, że w kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń spadnie do poziomów zbliżonych do 3% r/r. Presja płacowa nie powinna okazać się istotnym elementem inflacyjnej układanki – rolę tę przejmą paliwa i żywność, na których to największe piętno odciśnie gwałtowne osłabienie się złotego.

Dzisiejsze dane nie będą miały większego wpływu na decyzję RPP. Zasadniczą zmienną decyzyjną postaje w tym miesiącu kurs EUR/PLN.

Dzisiejsze dane przyczyniły się do dalszego wzrostu stóp rynkowych. Roczna stopa procentowa zwiększyła się o 8pb, 2 lata wzrosły o 10pb.