BRE Bank zaprasza swoich Klientów do ekskluzywnego klubu SEPA
BRE Bank wdrożył nowy produkt rozliczeniowy – Polecenie Przelewu SEPA, najnowocześniejszą formę rozliczeń w euro o paneuropejskim zasięgu. SEPA jest obsługiwana automatycznie, zlecenia składane są wyłącznie za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, w ciężar rachunków prowadzonych przez Bank w euro.

SEPA to europejski projekt budujący Jednolity Obszar Płatności w Euro, oparty na wspólnych zasadach, standardach i współdziałaniu systemów bankowych w całej Unii Europejskiej. Usprawnia instrumenty płatnicze, aby klienci banków mogli dokonywać płatności w walucie europejskiej tak, jak obecnie dzieje się w przypadku płatności krajowych realizowanych lokalnie. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych i jednolitej infrastrukturze obsługi, SEPA zwiększa efektywność i bezpieczeństwo przepływu środków na terenie Unii Europejskiej przy jednoczesnym obniżaniu kosztów dla Klienta. Jest to możliwe dzięki przyjęciu standaryzacji i automatyzacji procesów obsługi, wspólnych praktyk biznesowych i jednolitych podstaw prawnych. Od 6 października 2008 r. SEPA obejmuje najbardziej powszechne instrumenty płatnicze, tj. Polecenie Przelewu, Polecenie Zapłaty i Karty Płatnicze. Oczekuje się, że do końca 2010 roku większość płatności będzie realizowana z użyciem nowych, transgranicznych instrumentów w standardzie SEPA.

Koncentracja europejskich instytucji finansowych na instrumentach elektronicznych stanowi szansę rozwoju e-gospodarki oraz umożliwia i wspiera innowacje technologiczne - mówi Beata Mossakowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu w BRE Banku. SEPA jest programem o charakterze przyszłościowym i rozwojowym. Promuje obrót bezgotówkowy, co jest zgodne zarówno ze strategią rozwoju polskiego systemu płatniczego, jak i polityką BRE Banku - dodaje.

Przelewu SEPA można dokonać z rachunku w banku, który przystąpił do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. Informacje o bankach należących do systemu można uzyskać na stronie www.sepapolska.pl. Płatności można dokonywać na rachunek banku na terytorium UE, w tym też do innego banku krajowego należącego do programu SEPA.

W BRE Banku polecenia przelewu SEPA zostały udostępnione w systemach iBRE i BRESOK oraz w systemach transakcyjnych mBanku i MultiBanku. Rozrachunek jest przeprowadzany przez Paneuropejską Izbę Rozliczeniową, w pełni automatycznie, co gwarantuje szybkie i tanie rozliczenie. Dla Polecenia Przelewu SEPA określone są przejrzyste zasady naliczania opłat – przelew wykonywany jest w pełnej kwocie, bez pobierania przez banki realizujące rozliczenie opłat z kwoty przelewu.

SEPA jest gwarancją nieograniczonej przestrzeni, pozbawionej granic geograficznych i utrudnień technicznych, umożliwiającą swobodę przepływu kapitału i usług finansowych. To rozwiązanie przygotowane z myślą o dynamicznych, nowoczesnych firmach i przedsiębiorcach, którzy mają odwagę zdobywać nowe rynki i sięgać dalej niż ich konkurenci. Mówiąc trochę żartobliwie, to niejako wciągnięcie naszych Klientów do ekskluzywnego klubu - dodaje Beata Mossakowska.Tags: