Bz Wbk Bank - Kredyt Hipoteczny
bz wbk bank
bz wbk bank      KREDYT HIPOTECZNY W BANKU ZACHODNIM WBK

 


1. WSTĘP, PRZEZNACZENIE KREDYTU

Bank Zachodni WBK oferuje kredyt hipoteczny w kilku opcjach:

1.Kredyt na zakup nowego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym, może być przeznaczony na: 

 • nabycie gotowego domu lub mieszkania od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej, 

 • nabycie domu lub mieszkania od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej, którego budowa jest w trakcie realizacji, 

 • nabycie gotowego lub w trakcie realizacji domu lub mieszkania od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej na wynajem, 

 • refinansowanie wydatków poniesionych na zakup nieruchomości,

 • zakup lub refinansowanie zakupu miejsca postojowego, jeżeli jest nabywane w ramach jednej inwestycji z zakupem lokalu 

 • mieszkaniowego oraz posiada wyodrębnioną Księgę Wieczystą lub jest możliwość ustanowienia hipoteki na udziałach.

2. Kredyt na zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym, może być przeznaczony
na:

 • nabycie domu jednorodzinnego, 

 • nabycie mieszkania, 

 • nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

 • nabycie domu lub mieszkania na wynajem, 

 • refinansowanie wydatków poniesionych na zakup nieruchomości,

 • zakup lub refinansowanie zakupu miejsca postojowego, jeżeli jest nabywane w ramach jednej inwestycji z zakupem lokalu mieszkaniowego oraz posiada wyodrębnioną Księgę Wieczystą lub jest możliwość ustanowienia hipoteki na udziałach.

3. Kredyt na budowę domu jednorodzinnego, może być przeznaczony na:

 • budowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy, w tym

 • również na wynajem, 

 • refinansowanie wydatków poniesionych na budowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego. 

4. Kredyt na zakup działki budowlanej, może być przeznaczony na: 

 • zakup działki budowlanej, 

 • refinansowanie wydatków poniesionych na zakup działki budowlanej. 
  Kredyt może również obejmować pozostałe wydatki związane z transakcją nabycia nieruchomości, np. koszty utworzenia księgi wieczystej.


5. Kredyt na remont mieszkania lub domu, może być przeznaczony
na: 

 • remont domu lub mieszkania, gdy przepisy nie wymagają pozwolenia na budowę, 
  Kredyt może również obejmować pozostałe wydatki poniesione w związku z remontem domu lub mieszkania i wyposażeniem nieruchomości, np. koszty związane z ustanowieniem hipoteki.

6. Kredyt na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę domu lub mieszkania 

 • nadbudowę domu jednorodzinnego 

 • rozbudowę domu jednorodzinnego 

 • przebudowę domu jednorodzinnego lub mieszkania 
  gdy przepisy wymagają pozwolenia na budowę.
  Kredyt może również obejmować pozostałe wydatki poniesione w związku z pracami budowlanymi i wyposażeniem nieruchomości, np. koszty związane z ustanowieniem hipoteki.


7. Kredyt na zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą 
 • nabycie gotowego domu lub mieszkania od developera lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej, 

 • nabycie domu lub mieszkania od developera lub wyspecjalizowanej firmy budowlanej, którego budowa jest w trakcie realizacji, 

 • nabycie domu lub mieszkania na rynku wtórnym, 

 • zakup działki budowlanej lub działki rekreacyjnej z księgą wieczystą, także zabudowanej domem letniskowym (trwale związanym z gruntem), 
  Kredyt może również obejmować wydatki związane z nabyciem i wyposażeniem nieruchomości, np. koszty utworzenia księgi wieczystej.


2. OKRES KREDYTOWANIA, SPŁATA KREDYTU 

We wszystkich przypadkach wynosi 30 lat za wyjątkiem:
Kredyt na zakup nieruchomości mieszkaniowych lub rekreacyjnych za granicą 
Kredyt na remont mieszkania lub domu
Gdzie okres kredytowania wynosi 15 lat.

Kredyty mogą być uruchamiane jednorazowo lub w transzach. Spłacane są w ratach kapitałowo-odsetkowych począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu kredytu. Bank dopuszcza możliwość wydłużenia okresu karencji w spłacie kapitału do 36 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. 
W okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu.


3.  ZALETY KREDYTU

 • Oprocentowanie WIBOR 6M + 0,5% marży w złotych dla każdego przez pierwsze dwa lata, a potem WIBOR 6M + 1% marży również dla każdego przez cały okres kredytowania.

 • 30 lat na spłatę kredytu

 • Szeroki zakres kredytowania

 • Spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku

 • Sfinansowanie dodatkowych kosztów kredytu

 • Finansowanie 100% kosztów inwestycji bez ubezpieczenia wkładu własnego

 • Atrakcyjny system opłat i prowizji (opłat i prowizji związanych z zaciągnięciem kredytu - już od 0,75% za udzielenie kredytu)

 • Jeżeli kupiłeś nowy dom lub mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, znajdującej się na liście banku, nie musisz nam przedstawiać wyceny jego wartości

 • BZ WBK proponuje kompleksowy pakiet ubezpieczeń, który zawiera ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie Twojej nieruchomości oraz ubezpieczenie na życie.

 • Konto osobiste i Karta Kredytowa za Darmo!


4. PRZYDATNE FORMULARZE

bz wbk bank Karta informacyjna klienta (600 KB)

bz wbk bank Oświadczenie majątkowe kredytobiorcy (26 KB)

bz wbk bank Oświadczenie inwestora (32 KB)

bz wbk bank Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (300 KB)5. OPROCENTOWANIE KREDYTU

Kredyt mieszkaniowy "Własny Dom" (udzielany w PLN)

stopa promocyjna1):


zmienna WIBOR 6M + marża 0,5 p.p.

stopa zmienna:


Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (LTV) Kwota kredytu
do 100 tys. zł (włącznie) od 100 tys. zł do 300 tys. zł (włącznie) powyżej 300 tys. zł
od 0% do 30% włącznie WIBOR 6M + marża 1,75 p.p. WIBOR 6M + marża 1,50 p.p. WIBOR 6M + marża 1,00 p.p.
od 30% do 70% włącznie WIBOR 6M + marża 2,25 p.p. WIBOR 6M + marża 1,75 p.p. WIBOR 6M + marża 1,50 p.p.
powyżej 70% WIBOR 6M + marża 2,75 p.p. WIBOR 6M + marża 2,25 p.p. WIBOR 6M + marża 1,75 p.p.

stopa stała:


Udział środków własnych stała w okresie 2-letnim stała w okresie 5-letnim
do 50% włącznie 6,00% 6,00%
ponad 50% 5,50% 5,50%

Kredyt mieszkaniowy "Własny Dom" (udzielany w: EUR, USD, GBP, CHF)

stopa zmienna:


Stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (LTV) Kwota kredytu (równowartość waluty w złotych)
do 100 tys. zł (włącznie) od 100 tys. zł do 300 tys. zł (włącznie) powyżej 300 tys. zł
od 0% do 30% włącznie LIBOR 6M + marża 1,75 p.p. LIBOR 6M + marża 1,50 p.p. LIBOR 6M + marża 1,00 p.p.
od 30% do 70% włącznie LIBOR 6M + marża 2,25 p.p. LIBOR 6M + marża 1,75 p.p. LIBOR 6M + marża 1,50 p.p.
powyżej 70% LIBOR 6M + marża 2,75 p.p. LIBOR
6M + marża 2,25 p.p.
LIBOR
6M + marża 1,75 p.p.


6. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

POBIERZ TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI W PDF