Informacja o działalności Grupy Banku Millennium w I półroczu 2007 roku.
W pierwszym półroczu 2007 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł 212,1 mln zł, co oznacza jego wzrost o 51,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2006 (139,7 mln zł).

W samym drugim kwartale 2007 roku zysk netto osiągnął 127,9 mln zł i był wyższy o 51,8% niż w pierwszym kwartale br.
Główne wskaźniki finansowe, osiągnięte po drugim kwartale 2007 r., przedstawiają się następująco:

ROE (w ujęciu rocznym) wyniósł 19,2%
Wynik z tytułu odsetek: wzrost o 13,6% r/r (w ujęciu pro-forma)
Wynik z tytułu prowizji: wzrost o 54,8% r/r
Dochód operacyjny ogółem: wzrost o 35,9% r/r
Koszty ogółem: wzrost o 21,0 % (lub o 8,5% jeśli wyłączyć projekt rozbudowy sieci oddziałów)
Wskaźnik koszty/dochody: wyniósł 60%
Współczynnik wypłacalności: wyniósł 12,2%

CZYTAJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE