ING BANK ŚLĄSKI - KONTO STUDENT
 


1. WSTĘP

ING BANK ŚLĄSKI posiada w swojej ofercie konto młodzieżowe jest to Konto z LWEM STUDENT

Dla kogo jest to Konto?

To konto dla młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat, uczących się w szkołach średnich lub studiujących.


2. WPŁATY PIENIĘDZY

Wpłaty pieniędzy można dokonać poprze:

 • wpłate w oddziale banku
 • wpłate na poczcie, przekazem pocztowym
 • przelewając pieniądze z innego rachunku 


3. WYPŁATA I PRZELEWY PIENIĘDZY

W ramach konta w ING mamy dostęp do bezpłatnych wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego, a za symboliczną złotówkę z bankomatów sieci Euronet oraz do bezpłatne przelewy z KONTA przez Internet oraz telefon w ramach automatycznego serwisu HaloŚląski.


4. PAKIET SMS

Pakiet SMS to usługa dla posiadaczy KONT Z LWEM, która umożliwi Ci otrzymywanie dowolnej liczby wiadomości wysyłanych przez Bank w formie wiadomości SMS. Dzięki niej już po paru sekundach możesz otrzymać np. informację o wypłacie, która wpłynęła na Twoje KONTO.

Pakiet SMS pozwoli Ci: 

1. Otrzymywać automatycznie wysyłane przez Bank powiadomienia o:
- wszystkich transakcjach/zmianach na rachunku - wpłatach i wypłatach z rachunku
- płatnościach dokonanych kartami VISA Electron i Maestro (np. w sklepie lub restauracji) i wypłatach tymi kartami z bankomatu
- niezrealizowaniu stałego zlecenia 

Powiadomienia są wysyłane bez potrzeby zamawiania ich przez Ciebie. 

2. Zamawiać informacje dodatkowe o: 
- saldzie rachunku
- ostatnich transakcjach wykonanych na rachunku 
- transakcjach wykonanych na rachunku w bieżącym lub wskazanym przez siebie dniu


5. ING BANKONLINE

To bezpośredni szybki dostęp do KONTA poprzez Internet. ING BankOnLine pozwoli bezpłatnie przez 24 godziny na dobę:

 • uzyskiwać informacje o saldzie i historii posiadanych rachunków

 • dokonywać przelewów 

 • składać i modyfikować stałe zlecenia 

 • zakładać Otwarte Konto Oszczędnościowe i lokaty terminowe

 • spłacać swoją kartę kredytową

 • obsługiwać fundusze inwestycyjne ING

 • drukować potwierdzenia wykonanych transakcji

ing konto student  POBIERZ INSTRUKCJE ING BANK ONLINE


6. KARTY 

Do konta w ING Bank Śląski wydawane są karty:

 • VISA Electron

 • Maestro

ING Bank Śląski oferuje tzw. Moją Kartę ING  oferta ta umożliwia stworzenie własnej niepowtarzalnej karty

 

ing konto student


7. ZALETY KONTA Z LWEM STUDENT

Konto Student to:

 • 0 zł za prowadzenie konta Student
 • pełny dostęp do pieniędzy poprzez sieć oddziałów, Internet i telefon
 • 0 zł za przelewy przez Internet i serwis automatyczny HaloŚląski
 • Moja Karta ING – karta debetowa, która wygląda, tak jak chcesz
 • 0 zł za wydanie karty debetowej VISA Electron lub Maestro ze standardowym wizerunkiem
 • 0 zł za korzystanie z karty debetowej VISA Electron i Maestro jeśli w ciągu miesiąca zapłacisz kartą na kwotę min. 100 złotych
 • 0 zł przez 3 miesiące za Pakiet SMS – usługę powiadomienia o transakcjach na koncie
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów ING Banku Śląskiego, a z bankomatów sieci Euronet za 1 zł
 • limit zadłużenia w koncie – dostępny przy otwarciu konta do wysokości 2-krotności dochodów netto. Limit możesz podwyższyć po 6 miesiącach regularnych wpływów na konto.
 • otwarcie Konta przez Internet lub telefon, bez wizyty w oddziale Banku
A dodatkowo:
 • atrakcyjnie oprocentowane Otwarte Konto Oszczędnościowe z możliwością wpłat i wypłat w dowolnej chwili bez utraty odsetek
 • możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej


8. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

ing konto student Pobierz Tabelę Opłat i Prowizji (PDF)

Studenta
     
Otwarcie KONTA Z LWEM bez opłat      
Prowadzenie KONTA Z LWEM (miesięcznie) bez opłat      
Obsługa w ramach oferty Bankowości Prywatnej nie dotyczy      
ING Bank OnLine - system bankowości elektronicznej  
Udostępnienie Systemu bez opłat      
Użytkowanie bez opłat      
Halo Śląski - serwis telefoniczny  
Udostępnienie usługi bez opłat      
Użytkowanie bez opłat      
Serwis SMS  
Udostępnienie usługi bez opłat      

Użytkowanie:
a) Opłata jednostkowa za każdą wiadomość wysyłaną przez Bank w formie SMS – wszystkie dyspozycje serwisu SMS

0,25 zł      
b) Opłata miesięczna za Pakiet SMS4 5 zł/3 m-ce bez opłaty5      
Wpłata gotówki na rachunki6,7  
a) oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych, prowadzone w ING Banku Śląskim bez opłat      
b) pozostałe prowadzone w ING Banku Śląskim 8 0,3% kwoty wpłaty i 4zł      
Wypłata gotówki bankowym dowodem wypłaty 2,50 zł9      
Przelew  
Realizacja przelewu na rachunek w ING Banku Śląskim  

a) w oddziale Banku

- bez wydania na stanowisku Obsługi Klienta w Oddziale potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu do realizacji** 1 zł      
- z wydaniem na stanowisku Obsługi Klienta w Oddziale potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu do realizacji*** 5 zł      
b) w ING BankOnLine, automatycznym serwisie HaloŚląski, w formie SMS bez opłat      
c) w operatorskim serwisie HaloŚląski bez opłat      
d) za pośrednictwem Doradcy ds. Bankowości Prywatnej nie dotyczy      
Realizacja przelewu na rachunek w innym banku:  
a) w oddziale Banku
- bez wydania na stanowisku Obsługi Klienta w Oddziale potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu do realizacji** 4 zł      
- z wydaniem na stanowisku Obsługi Klienta w Oddziale potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu do realizacji*** 8 zł      
b) w ING BankOnLine, automatycznym serwisie HaloŚląski, w formie SMS

bez opłat10

     
c) w operatorskim serwisie HaloŚląski 1,50 zł      
d) za pośrednictwem Doradcy ds. Bankowości Prywatnej nie dotyczy      
Stałe zlecenie płatnicze  
Złożenie zlecenia:  
a) w oddziale Banku bez opłat      
b) w ING BankOnLine bez opłat      
c) w operatorskim serwisie HaloŚląski bez opłat      
d) za pośrednictwem Doradcy ds. Bankowości Prywatnej nie dotyczy      
Realizacja zlecenia bez opłat      
Zmiana zlecenia  
a) w oddziale Banku bez opłat      
b) w ING BankOnLine bez opłat      
c) w operatorskim serwisie HaloŚląski bez opłat      
Zawiadomienie o niezrealizowaniu stałego zlecenia 5 zł      
Polecenie zapłaty  
Złożenie/realizacja/odwołanie bez opłat      
Zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty 5 zł      
Wyciąg z rachunku - opłaty pobierane za każdy wyciąg  
a) miesięczny - wysyłany na adres korespondencyjny bez opłat      
b) miesięczny - odbierany w oddziale12  5 zł      
c) po każdej zmianie salda wysyłany na adres korespondencyjny lub odbierany w oddziale 3,50 zł      
d) bieżący - odbierany w oddziale 3 zł      
e) historyczny - odbierany w oddziale 5 zł      
Karty debetowe VISA Electron/Maestro  
opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej bez opłat/1zł13      
Wydanie duplikatu karty (opłata jednorazowa) 6 zł      
Zastrzeżenie karty bez opłat      
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach ING Banku Śląskiego bez opłat      
b) w bankomatach sieci Euronet w kraju 1 zł      
c) w bankomatach i kasach innych banków w kraju 5 zł      
d) za granicą 3% kwoty wypłaty      
Realizacja transakcji bezgotówkowych bez opłat      
Uwaga! W przypadku transakcji zagranicznych (wypłata gotówki i realizacja transakcji bezgotówkowych) realizowanych kartą debetową VISA Electron w walucie innej niż USD do kwoty transakcji doliczana jest automatycznie prowizja za przewalutowanie transakcji w wysokości 2,8%.

* bez opłat prowadzenie KONTA Standard dla osoby małoletniej, której przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun lub kurator) posiada KONTO Komfort lub KONTO VIP

**Przelew z wydaniem potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu - przelew papierowy lub dyspozycja ustna Klienta składana na stanowisku obsługi klienta w Oddziale ING Banku Śląskiego, realizowana (obciążenie rachunku) w obecności Klienta

***Przelew bez wydania potwierdzenia przyjęcia dyspozycji przelewu - przelew papierowy składany do skrzynki bankowej lub na stanowisku obsługi klienta w Oddziale ING Banku Śląskiego, nie realizowany w obecności Klienta. Realizacja przelewu nastąpi w dniu złożenia lub najpóźniej w najbliższym dniu roboczym