Lokata Swobodnie Zarabiająca BZ WBK
Bank Zachodni WBK wprowadził do oferty nową Lokatę Swobodnie Zarabiającą. Głównym atutem tego produktu jest możliwość wypłacenia środków przed upływem terminu depozytowego bez utraty odsetek.

Nowa propozycja banku jest odpowiedzią na potrzebę klientów – swobodę dostępu do zdeponowanych pieniędzy. Stąd wyróżnikiem nowej czteromiesięcznej Lokaty Swobodnie Zarabiającej jest możliwość zlikwidowania lokaty przed terminem zapadalności z zachowaniem wszystkich naliczonych do dnia poprzedzającego dzień wypłacenia pieniędzy (włącznie) odsetek. W takim przypadku klient otrzymuje odsetki naliczone wg stopy procentowej oferowanej przez bank dla tego rodzaju depozytu w dniu wypłacenia pieniędzy. Oprocentowanie lokaty jest stałe, zatem w terminie zapadalności depozytu klient otrzymuje oprocentowanie obowiązujące w dniu zakładania depozytu.

Minimalna wartość lokaty to 1000 zł. Jej oprocentowanie jest uzależnione od kwoty wpłaty. Najwyższe, to jest 5% rocznie, można uzyskać przy lokacie o wartości 100.000 zł (włącznie) i powyżej. Kwota lokaty - od 50.000 zł (włącznie) do 100.000 zł - jest oprocentowana na 4,75 % a przy wpłacie od 1000 zł (włącznie) do 50.000 zł stawka oferowana przez bank wynosi 4,50%.

Innym ułatwieniem, które BZ WBK oferuje klientom jest automatyczne odnawianie lokaty wg stopy procentowej obowiązującej w dniu odnowienia. Lokata Swobodnie Zarabiająca to jedyna lokata, w ramach której możliwe jest wypłacanie środków wraz z naliczonymi odsetkami przed zakończeniem okresu depozytowego.

Lokatę Swobodnie Zarabiającą można założyć w każdym oddziale Banku Zachodniego WBK oraz przez Internet, korzystając w usług bankowości elektronicznej BZWBK24.

źródło: BZ WBK