mBank - Karty Kredytowe
KARTY KREDYTOWE W mBANK


1. WSTEP

Poniżej znajduje się lista dostępnych w mBanku Kart Kredytowych:

VISA CLASSIC

mBank

VISA ELECTRON

mBank

VISA GOLD

mBank

VISA PLATINUM

COMPENSA

http://www.mbank.pl/images/karty/duze/comp.jpg

mBANK EURO<26

karta dla studentów

VISA Rossmann

WP KARTA

wpkarta

VISA Radość Życia

VISA Orange mBank

   


 

KARTY kredytowe w mBanku to swoboda i wiele możliwości. Dzięki niej otrzymujesz:

 • Okres bezodsetkowy do 54 dni.
 • Limit kredytowy nawet do 200 000 zł.
 • Niskie oprocentowanie - nawet 0%.
 • Możliwość płatności internetowych.
 • Niskie opłaty za KARTĘ - nawet 0 zł.
 • Atrakcyjne zniżki i bonusy.
 • Darmowe minuty w mBank mobile

2. PORÓWNANIE ZŁOTYCH RYBEK

Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum

Wygląd karty

mBank

mBank

mBank

Rodzaj karty

Płaska

Wypukła

Wypukła

Wypukła

Grace period

24 dni (okres bez oprocentowania do 54 dni)

Limit karty

800 PLN – 5 000 PLN

1 200 PLN – 20 000 PLN

10  000 PLN – 50 000 PLN

20 000 PLN – 200 000 PLN

Oprocentowanie

od 16%

od 16%

od 16%

12%

Min. dochód netto

500 PLN netto

1 000 PLN netto

od 3 000 PLN netto

5 000 PLN netto

Dodatkowe informacje:

 • Możliwość wyboru i zmiany opłaty i oprocentowania na karcie przez cały okres jej używania, czytaj więcej...
 • Aktywne używanie karty premiowane jest zwrotem opłaty rocznej, czytaj więcej...
 • Możliwość zamówienia 3 kart dodatkowych dla pełnomocników lub współposiadacza eKONTA
 • Możliwość definiowana indywidualnych limitów autoryzacyjnych w ramach limitów ustalonych przez mBank
 • Kontrola aktualnego zadłużenia m.in.: na stronach transakcyjnych mBanku, zobacz wersję demonstracyjną...
 • Możliwość ustawienia funkcji automatycznej spłaty zadłużenia
  z eKONTA
 • Karta międzynarodowa, transakcje zagraniczne rozliczane w EURO
 • Ubezpieczenia:

OPŁATY I PROWIZJE:

Złote Rybki mBanku

Rodzaj czynności   Visa Electron   Visa Classic   Visa Gold
 
opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej28   0 zł - 38 zł   0 zł - 58 zł   0 zł - 275 zł
opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej19   0 zł - 38 zł   0 zł - 58 zł    0 zł - 275 zł
opłata za zastrzeżenie karty   0 zł    0 zł   0 zł

prowizja od transakcji bezgotówkowych5

  0 zł   0 zł   0 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych   3 % min. 5 zł   3 % min. 5 zł    3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych   3 % min. 5 zł   3 % min. 5 zł   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych5   3 % min. 10 zł    3 % min. 10 zł   3 % min. 10 zł

prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych5

  3 % min. 10 zł
   3 % min. 10 zł    3 % min. 10 zł
prowizja za spradzenie salda w bankomatach16   1 zł    1 zł   1 zł
opłata za wydanie duplikatu karty   15 zł   15 zł   0 zł
opłata za kopię rachunku obciążeniowego   15 zł    15 zł    15 zł

sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia karty

  10 zł   10 zł    10 zł
opłata za zmianę PIN   0 zł   0 zł   0 zł
opłata za kopię wyciągu   5 zł    5 zł     5 zł
opłata za zmianę aktualnej taryfy karty na taryfę z innym oprocentowaniem/ opłatą za wydanie karty/ opłatą roczną   20 zł   20 zł   20 zł
opłata za przekroczenie limitu karty   30 zł    30 zł   30 zł

opłata za obsługę nieterminowej spłaty

  2% salda
przeterminowanego
- min 3 zł nie
więcej niż 50 zł
   2% salda
przeterminowanego
- min 3 zł nie
więcej niż 50 zł
  2% salda
przeterminowanego
- min 3 zł nie
więcej niż 50 zł
awaryjna wypłata gotówki3    n/d   175 USD   175 USD
wydanie karty zastępczej3
  n/d    250 USD    250 USD
Ubezpieczenie  "Pakiet  Bezpieczna  Karta" - opłata miesięczna   1,70 zł miesięcznie   n/d   n/d
ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczna Visa"   n/d   0 zł   0 zł
ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)17

 

  0,25%    0,25%   0,25%

ubezpieczenie "Pakiet GOLD"

   n/d    n/d   0 zł
opłata za monit listowny    15 zł   15 zł    15 zł
opłata za monit telefoniczny   2 zł   2 zł    2 zł
opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego    0 zł   0 zł    0 zł

opłata za aktywację karty poprzez Operatora mLinii6

  2 zł   2 zł   2 zł
opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11   5 zł   5 zł   5 zł
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania karty kredytowej   15 zł   15 zł   15 zł
sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej29   5 zł    5 zł   5 zł

sporządzenie i wysłanie wyciagu w formie elektronicznej (na adres email)

  0 zł   0 zł   0 zł
 

3 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą kwotą.

5 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.

6 Obowiązuje od 1.01.2009 r.

11 Zmiany daty końca cylku rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.

16 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda.

17 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty.

19 Opłata roczna karty uzależniona jest od wybranego oprocentowania. Opłata roczna jest zwracana, jeśli kwota transakcji wykonanych w ciagu ostatnich 12 miesięcy na karcie wynosi minimum:
- Visa Electron - 12 000 zł/rok,
- Visa Classic - 18 000 zł/rok,
- Visa Gold - 30 000 zł/rok.

28 Opłata za wydanie karty uzależniona jest od wybranego oprocentowania i jest zwracana jeśli w ciągu pierwszych trzech miesięcy od daty wydania karty, Klient dokona dowolną ilość transakcji na łączną kwotę min. 300 zł.

29 Prowizja obowiązuje od 01.11.2006 r.

Visa Platinum
Rodzaj czynności   Opłaty/prowizje
 
opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej32   390 zł
opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej33   390 zł
opłata za zastrzeżenie karty   0 zł

prowizja od transakcji bezgotówkowych5

  0 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych5   3 % min. 10 zł 

prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych5

  3 % min. 10 zł 
prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16   1 zł 
opłata za wydanie duplikatu karty   0 zł 
opłata za kopię rachunku obciążeniowego   15 zł 

sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia karty

  10 zł 
opłata za zmianę PIN   0 zł 
opłata za kopię wyciągu    5 zł
opłata za przekroczenie limitu karty   30 zł 
awaryjna wypłata gotówki39    175 USD
wydanie karty zastępczej39    250 USD
ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczna Visa"    0 zł

ubezpieczenie spłaty - "Ubezpieczenie Spłaty Karty" (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)17

   0,25%

pakiet ubezpieczeń dodatkowych -  "Pakiet PLATINUM"

   0 zł
opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego    0 zł

opłata za aktywację karty poprzez Operatora mLinii6

  2 zł 
opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11   5 zł 
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania karty kredytowej   15 zł 
sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej29   5 zł 

sporządzenie i wysłanie wyciagu w formie elektronicznej (na adres email)

  0 zł 

 


3. WYDAWANIE KARTY KREDYTOWEJ

Jak uzyskać kartę?


KARTA kredytowa w mBanku jest w zasięgu ręki dla...

 • ...aktywnych Klientów mBanku

Aby uzyskać w ten sposób KARTĘ kredytową musisz być posiadaczem prawidłowo prowadzonego eKONTA lub eMAXA od co najmniej 6 miesięcy. Na podstawie wysokości średnich miesięcznych wpływów na te konta obliczymy Ci, jaki limit możesz otrzymać w mBanku.

Najczęściej wymagane dokumenty to zdjęcie na KARTĘ kredytową, jeżeli chcesz otrzymać ją ze zdjęciem.

 • ...osób, którzy mają stałe źródło dochodu

Wymagany przez mBank, miesięczny dochód to 3 000 PLN netto. Przy takich zarobkach możesz uzyskać wypukłą kartę kredytową - Visa Gold. 

 • ...chcących przenieść kartę kredytowa z innego banku do mBanku

Jeśli chcesz, swoją dotychczasową kartę możesz przenieść do mBanku. Ważne, żeby była prawidłowo obsługiwana od przynajmniej sześciu miesięcy. Większość osób, które decydują się na to rozwiązanie, otrzymuje u nas po przeniesieniu nowe, większe limity kredytowe.
Zostają oni także objęci atrakcyjnym oprocentowaniem 0% przez trzy miesiące od wydania karty.

Oprocentowanie przez pierwsze 3 miesiące - okres 0%   Opłata za wydanie/kolejny rok korzystania z karty   Oprocentowanie po upływie okresy 0%
 
0%   125 PLN   20%
0%   200 PLN   18%
0%   275 PLN   16%
 
 

Zdłużenie na karcie, którą przenosisz, możesz spłacić już z Twojej nowej karty w mBanku. By skorzystać z tej propozycji, wypełnij formularz, który otrzymasz od naszego Agenta.

Nie ma możliwości przeniesienia karty z mBanku, MultiBanku oraz BRE Banku do mBanku.


4. UŻYTKOWANIE KARTY KREDYTOWEJ

Z karty mozna kożystać bez ograniczeń 24 h/dobę, mając do dyspozycji następujące kanały dostępu:

 • Internet - Serwis transakcyjny mBanku
 • mLinia
 • Automatyczny serwis mLinii - IVR
 • WAP - Serwis transakcyjny mBanku
 • SMS
 • mKioski

By określić datę okresu rozliczeniowego w mBanku, możesz wybrać jeden z 10 proponowanych dni.
Możliwe dni miesiąca do wyboru to: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28.

Ponizej prezentujemy funkcjonalność poszczególnych kanałów dostępu do karty kredytowej:

;
Krzyżyk "x" oznacza, że dana funkcja jest dostępna.
Internet* mLinia* IVR** WAP SMS
Aktywacja karty
x x
Szczegóły umowy kredytowej
x x
Parametry karty
x x x x x
Aktualne zadłużenie na karcie kredytowej
x x x x x
Aktualna, wymagana minimalna spłata
x x x
Historia dokonanych operacji karta kredytową
x x x x x
Definiowanie indywidualnych limitów autoryzacyjnych*** na transakcje bezgotówkowe, wypłaty w bankomatach lub oddziałach
x x
Zdefiniowanie lub zmiana PIN-u do karty
x x x
Dokonanie spłaty zadłużenia z eKONTA****
x x x
Ustalanie automatycznej procentowej spłaty zadłużenia z eKONTA
x
Zamówienie dodatkowych kart do karty głównej
x
Zastrzeganie karty
x
Zamówienie dodatkowych kopii wyciągów
x x
Zamówienie duplikatu karty kredytowej
x
Podwyższenie limitu na karcie kredytowej
x

* Z systemu transakcyjnego (Internetu) oraz mLinii możesz skorzystać odwiedzając
nasze mKioski, których sieć jest systematycznie rozszerzana
**Automatyczny serwis mLinii nie wymagający połączenia z operatorem mLinii
***w ramach maksymalnego określonego przez mBank, na mLinii możliwe jest
również ustalenie szczegółowych limitów autoryzacyjnych m.in.: ilościowych
i kwotowych dziennych i miesięcznych z rozróżnieniem na zakupy w Polsce
i zagranicą
**** w ramach dostępnych środków na eKONCIE


5. wpKarta Visa Classic

Jeden z największych portali internetowych w Polsce wraz z mBankiem oferują partnerską kartę kredytową wpKarta Visa Classic.

wpkarta

Typ karty: Visa Classic

Limit kredytowy: 1 200 PLN – 10 000 PLN

Okres bezodsetkowy: do 54 dni

Zdjęcie na karcie: tak, jeśli tylko chcesz

Dochód minimalny: 700 PLN netto

Płatności Internetowe: tak

Oprocentowanie: 20 %

Minimalny dochód umożliwiający ubieganie się o wpKartę to tylko 700 zł netto!

wpKarta to wyjątkowo atrakcyjna, wypukła karta kredytowa

Minimalny dochód umożliwiający ubieganie się o wpKartę to tylko 700 zł netto! Wraz z otrzymaniem wpKarty, zyskujesz konto w mBanku na atrakcyjnych warunkach.
Osoby nie będące Klientami mBanku, mogą w łatwy sposób przenieść limit karty kredytowej z innego banku.

Rodzaj czynności   Opłaty/prowizje
 
opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej   58 zł
opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej   58 zł
opłata za zastrzeżenie karty   0 zł

prowizja od transakcji bezgotówkowych5

  0 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych5   3 % min. 10 zł

prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych5

  3 % min. 10 zł
prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16   1 zł 
opłata za wydanie duplikatu karty   15 zł 
opłata za kopię rachunku obciążeniowego   15 zł 

sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia karty

  10 zł 
opłata za zmianę PIN   0 zł 
opłata za kopię wyciągu   5 zł 
opłata za przekroczenie limitu karty   30 zł 
awaryjna wypłata gotówki39   175 USD 
wydanie karty zastępczej39   250 USD 
ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczna Visa"   0 zł 

ubezpieczenie spłaty -  "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)17

  0,25% 
opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego   0 zł 

opłata za aktywację karty poprzez Operatora mLinii6

  2 zł 
opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11   5 zł 
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania karty kredytowej   15 zł 
sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej29   5 zł

sporządzenie i wysłanie wyciagu w formie elektronicznej (na adres email)

  0 zł
 

5. W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówk,i dokonanych za granicą w walucie innej
niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji
w wysokości do 2% wartości transakcji

6. Usługa bezpłatna do 01.01.2010 r.

11. Zmiany daty końca cyklu rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe

16. Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda

17. Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty

29. Do 31.05.2009 r. prowizja za sporządzenie i wysłanie wyciągu do karty kredytowej w formie
papierowej wynosi 3 zł

39. Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego
przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą opłatą

 


6. mBANK EURO<26

karta dla studentów

mBank proponuje Ci teraz kartę kredytową mBank EURO<26 Visa Electron. To połączenie Złotej Rybki mBanku ze studencką kartą EURO<26. Dzięki niej skorzystasz z dodatkowych pieniędzy, zapłacisz w Polsce i zagranicą we wszystkich punktach honorujących kartę Visa Electron.

Typ karty: Visa Electron

Limit kredytowy: 800 PLN - 1500 PLN

Okres bezodsetkowy: do 54 dni

Zdjęcie na karcie: tak

Dochód minimalny: nie jest wymagany. 
Ważna jest średnia ocen z ostatnich 2 semestrów/3 trymestrów

Płatności Internetowe: tak

Oprocentowanie:  20%

Dodatkowe informacje:

 • Bezpłatne eKONTO w mBanku.
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych w EURO.
 • Możliwość wypłaty z bankomatów i płatności w sklepach, na całym świecie w punktach oznaczonych logo Visa Electron.
 • 6 500 zniżek w Polsce i ponad 100 000 zniżek w Europie.
 • Ubezpieczenie w trzech wariantach do wyboru.
 • Funkcja "Student ID", potwierdzająca status studenta na całym świecie.
 • Karta identyfikacyjna - na karcie znajdują się informacje po angielsku
  i polsku, że jesteś studentem. Dzięki niej zawsze i wszędzie możesz potwierdzić swój status studenta i w razie potrzeby masz dodatkowy dokument tożsamości.
 
Rodzaj czynności   Karta bez NNW   Karta
z NNW Polska
  Karta
z NNW World
  Karta
z NNW Sport
 
opłata za wydanie karty głównej    35 zł   49 zł   58 zł   75 zł
opłata za kolejny rok używanie karty głównej   35 zł   49 zł   58 zł    75 zł
opłata za zastrzeżenie karty    0 zł
prowizja od transakcji bezgotówkowych5    0 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych5
  3 % min. 10 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych5
   3 % min. 10 zł
prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach16    1 zł
opłata za wydanie duplikatu karty    15 zł
opłata za kopię rachunku obciążeniowego   15 zł
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia karty    10 zł
opłata za zmianę PIN    0 zł
opłata za kopię wyciągu    5 zł
opłata za przekroczenie limitu karty    30 zł
opłata za obsługe nieterminowej spłaty   2% salda
przeterminowanego
- min 3 zł nie
więcej niż 50 zł
ubezpieczenie "Pakiet Bezpieczna Karta" - opłata miesięczna   1,70 zł miesięcznie
ubezpieczenie "Gwarancja Spłaty Zadłużenia" (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)17   0,25%
opłata za monit listowny   15 zł
opłata za monit telefoniczny    2 zł
opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego   0 zł
 opłata za aktywację karty poprzez Operatora mLinii6   2 zł
 opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11   5 zł
 sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania karty kredytowej   15 zł
 sporządzenie i wysłanie wyciagu w formie papierowej29   5 zł
 sporządzenie i wsyłanie wyciągu w formie elektronicznej (na adres email)   0 zł
 

5 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.

6 Obowiązuje od 1.01.2009 r.

11 Zmiany daty końca cylku rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.

16 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda.

17 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty.

 


7. COMPENSA VISA CLASSIC

Karta kredytowa Compensa Visa Classic to wyjątkowo atrakcyjna, wypukła karta kredytowa.

http://www.mbank.pl/images/karty/duze/comp.jpg

Typ karty: Visa Classic

Limit kredytowy: 1 200 PLN – 10 000 PLN

Okres bezodsetkowy: do 54 dni

Zdjęcie na karcie: nie

Dochód minimalny: 1500 PLN netto

Płatności Internetowe: tak

Oprocentowanie:  18%

Dodatkowe informacje:

 • Ubezpieczenia:
 • NNW - bezpłatne
  Pakiet Bezpieczna Visa - bezpłatnie
  Gwarancja Spłaty Zadłużenia - opcjonalnie
 • Zniżek dla ubezpieczeń turystycznych, komunikacyjnych i mieszkaniowych oferowanych przez TU Compensa S.A. czytaj więcej...
 • Możliwość zamówienia 3 kart dodatkowych dla pełnomocników lub współposiadacza eKONTA.
 • Możliwość definiowana indywidualnych limitów autoryzacyjnych w ramach limitów ustalonych przez mBank.
 • Kontrola aktualnego zadłużenia m.in.: na stronach transakcyjnych mBanku, zobacz wersję demonstracyjną...
 • Możliwość ustawienia funkcji automatycznej spłaty zadłużenia z eKONTA.
 • Karta międzynarodowa, transakcje zagraniczne rozliczane w EURO.
 • Bezpłatne, miesięczne wyciagi elektroniczne.
Rodzaj czynności   Opłaty/prowizje
 
opłata za wydanie karty głównej/dodatkowej   60 zł
opłata za każdy kolejny rok używania karty głównej/dodatkowej   60 zł
opłata za zastrzeżenie karty   0 zł

prowizja od transakcji bezgotówkowych5

  0 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych   3 % min. 5 zł
prowizja od transakcji wypłat gotówki w bankomatach zagranicznych5   3 % min. 10 zł

prowizja od transakcji wypłat gotówki w oddziałach banków zagranicznych5

  3 % min. 10 zł
prowizja za spradzenie salda w bankomatach16   1 zł 
opłata za wydanie duplikatu karty   15 zł 
opłata za kopię rachunku obciążeniowego   15 zł 

sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia zastrzeżenia karty

  10 zł 
opłata za zmianę PIN   0 zł 
opłata za kopię wyciągu   5 zł 
opłata za przekroczenie limitu karty   30 zł 

opłata za obsługę nieterminowej spłaty

  2% salda
przeterminowanego
- min 3 zł nie
więcej niż 50 zł 
awaryjna wypłata gotówki3   175 USD 
wydanie karty zastępczej3   250 USD 
ubezpieczenie NNW   0 zł

ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty i rabunku gotówki pobranej z bankomatu

  0 zł
ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia)   0,25%
opłata za monit listowny   15 zł 
opłata za monit telefoniczny   2 zł 
opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu autoryzacyjnego   0 zł 

opłata za aktywację karty poprzez Operatora mLinii6

  2 zł 
opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego11   5 zł 
sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania karty kredytowej   15 zł 
sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej29   5 zł 

sporządzenie i wysłanie wyciagu w formie elektronicznej (na adres email)

  0 zł 
 

3 Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN według kursu sprzedaży dla dewiz, stosowanego przez BRE Bank SA w dniu obciążenia Banku tą kwotą.

5 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa, mBank pobiera dodatkowo prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości do 2% wartości transakcji.

6 Obowiązuje od 1.01.2009 r.

11 Zmiany daty końca cylku rozliczeniowego można dokonać raz na trzy cykle rozliczeniowe.

16 Usługa dostępna w bankomatach wyposażonych w funkcjonalność sprawdzania salda.

17 Opłata jest zwracana za dwa pierwsze cykle rozliczeniowe karty.

29 Prowizja obowiązuje od 01.11.2006 r.