Millenet - Konto Osobiste - Bank Millennium SA
millenium


1. WSTĘP

Bank Millenium oferuje konto osobiste które jest: bezpieczne i wygodne, umożliwia komfortowy i szybki dostęp do pieniędzy, daje możliwość bezpłatnego prowadzenia rachunku, oraz bezpłatny dostęp do obsługi rachunku przez telefon (TeleMillennium®) i Internet (Millenet®). Ponadto oferuje bezpłatne wypłaty pieniędzy z bankomatów Millennium, ezpłatne definiowanie i modyfikacja zleceń płatności za rachunki, bezpłatne przelewy między rachunkami w Banku Millennium,dostęp do ponad 900 bankomatów sieci Millennium i Euronet na terenie całego kraju, rozbudowana sieć ponad 300 oddziałów Millennium, w których można przeprowadzać dowolne transakcje, bez względu na miejsce otwarcia konta, dostęp do Limitu w koncie osobistym w wysokości nawet do 4-krotności dochodów netto, dostęp do pozostałych produktów z bogatej oferty Millennium – od kart kredytowych wydawanych w dwóch systemach Visa i American Express®, rachunków oszczędnościowych i lokat, po kredyty mieszkaniowe i samochodowe, usługi maklerskie, fundusze inwestycyjne, obligacje i ubezpieczenia. W ofercie banku dla klientów bardziej wymagających znajduje się również konto osobiste premium


2. WPŁATY GOTÓWKI

Dokonujemy w:

 • Oddziale banku Millenium

 • Przelewając bezpośrednio wypłatę od pracodawcy

 • Przelewając pieniądze z innego rachunku bankowego

 • Wpłacając pieniądze przekazem pocztowym


3. PRZELEWY I PŁATNOŚCI W MILLENET

Zlecenia stałe są najdogodniejszą formą płacenia cyklicznych rachunków o stałej wysokości. Twoje pieniądze będą przelane na wskazany rachunek – zgodnie z określonym przez Ciebie terminem i ustaloną kwotą. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek – a usługa stałych zleceń zostanie uruchomiona.

Płatności za rachunki to wygodny sposób płacenia za wszystkie powtarzalne rachunki o zmiennej kwocie. Bez konieczności stania w kolejce możesz zapłacić za telefon, elektryczność czy gaz.

Przelewy : Klient Millennium ma do dyspozycji szereg nowoczesnych i wygodnych sposobów na bezpieczne dokonanie zleceń przelewów.
Szybkie przelewy w Millennium można dokonać poprzez:

 • TeleMillennium® 0 801 331 331 – całodobowe centrum telefonicznej obsługi Klienta,

 • wielofunkcyjne Bankomaty sieci Millennium/Euronet,

 • Internet – system bankowości internetowej millenet®,

 • w każdym z ponad 300 Oddziałów Millennium na terenie całego kraju.

Przelewy transgraniczne to kolejna forma płatności którą udostępnia bank Millenium i prowadzone w nim konto osobiste


4. WYCIĄGI ŁĄCZONE

Wszyscy Klienci posiadający rachunki w Millennium otrzymują wyciąg łączony, który jest wysyłany bez żadnych dodatkowych opłat. Wyciąg zawiera kompletną informację dotyczącą sald i operacji na rachunku Klienta, oraz dokładne dane dotyczące produktów i usług związanych z tym rachunkiem z których Klient korzysta.

Wyciąg łączony w Millennium to:

 • jeden przejrzysty dokument, zapewniający pełną informację o rachunkach Klienta,

 • wysyłany do wszystkich Posiadaczy rachunku osobistego.


5. KARTY

Millennium Visa Electron jest powszechnie akceptowaną kartą debetową systemu Visa i wydawana jest Posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w oddziale Banku, w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu złożenia wniosku o kartę. Na wniosek Posiadacza rachunku karta jest wysyłana na adres korespondencyjny.

Millennium Visa Electron gwarantuje:

 • bezpieczny i szybki dostęp do środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym / bieżącym przez 24 godziny na

 • dobę w Polsce i na całym świecie, w bankomatach oznaczonych symbolem Visa Electron,

 • możliwość bezgotówkowych płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych symbolem Visa Electron,

 • w razie utraty karty – możliwość jej natychmiastowego, telefonicznego zastrzeżenia poprzez TeleMillennium®,

 • komfortową i profesjonalną obsługę według najwyższych standardów.

Ponadto w sieci ponad 900 bankomatów Millennium/Euronet Karta Millennium Visa Electron umożliwia:

 • dokonanie przelewów,

 • dokonanie opłat za rachunki,

 • sprawdzenie salda,

 • sprawdzenie i wydruk 10 ostatnich operacji na rachunku,

 • zmianę kodu PIN karty.

milleniummillenium


6. TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Pobierz tabelę opłat i prowizji

Pobierz cennik karty Millenium Visa Electron