Nowa strona logowania i inne zmiany w BZWBK24 internet!
Pragniemy poinformować o istotnych zmianach wizerunkowych w serwisie transakcyjnym BZWBK24 internet, które nastąpią po 24 czerwca 2007 roku.

Bank Zachodni WBK wprowadzi nowy wygląd strony logowania i wylogowania, a także odświeży narzędzia, za pomocą których komunikuje się Państwem poprzez serwis BZWBK24 internet.

Tworząc opisane poniżej rozwiązania wzięliśmy pod uwagę zgłaszane przez Państwa uwagi i pomysły oraz wyniki ankiety dotyczącej nowych narzędzi komunikacyjnych, do której zaprosiliśmy Państwa w lutym tego roku.
Wprowadzane zmiany:

1. Nowa strona logowania

Nowa strona logowania jest bliższa wizerunkowi naszego banku, a komunikaty są bardziej widoczne.

2. Strona wylogowania

Nowa strona wylogowania zostanie zmieniona analogicznie do strony logowania.

3. Strona pośrednia

Strona pośrednia będzie nam służyć do przekazywania Państwu bardzo ważnych komunikatów.

4. Warstwa

Warstwa służyć będzie do przekazywania Państwu istotnych informacji.

5. Baner pionowy

Baner pionowy to narzędzie, za pomocą którego będziemy mogli wyświetlać komunikaty bez przeszkadzania w wykonywaniu transakcji.

6. Baner poziomy

Baner poziomy, podobnie jak baner pionowy, będzie służył do wyświetlania komunikatów, bez przeszkadzania w wykonywaniu transakcji.