Nowe celach średniookresowych Grupy Banku Millennium
Bank Millennium informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2007 r. w Portugalii odbywa się Dzień Inwestora, zorganizowany przez Millennium bcp – większościowego akcjonariusza Banku Millennium.

W trakcie tego spotkania Bank potwierdza swą strategię, opartą na trzech głównych filarach - bankowości detalicznej, kredytach detalicznych oraz bankowości przedsiębiorstw - wyznaczając nowe cele biznesowe w każdym z tych trzech obszarów na koniec roku 2009, mianowicie:

W obszarze bankowości detalicznej:
- osiągnięcie poziomu 1,2 mln aktywnych klientów,
- osiągnięcie 6% udziału w rynku funduszy inwestycyjnych,

co łącznie pozwoli na osiągnięcie 6% udziału w rynku środków klientów detalicznych.

W obszarze kredytów detalicznych:
- osiągnięcie 12% udziału w rynku kredytów hipotecznych pod względem wartości portfela kredytów,
- osiągnięcie 8% udziału w rynku kart kredytowych pod względem liczby kart,
- osiągnięcie poziomu 2 mld zł w zakresie sprzedaży pożyczek gotówkowych,

co łącznie pozwoli na osiągnięcie 8% udziału w rynku kredytów detalicznych.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw:
- pozyskiwanie 1500 nowych klientów MŚP rocznie,
- zwiększanie przychodów netto w bankowości przedsiębiorstw o 20% rocznie,
- osiągnięcie 7% udziału w rynku w zakresie sprzedaży leasingu ruchomości.

Bank informuje także, iż kolejnym krokiem w realizowanym obecnie projekcie rozwoju oddziałów będzie otwarcie dodatkowych 100 oddziałów (do końca 2009 r.), w stosunku do pierwotnie deklarowanej liczby 160-ciu placówek. Zwiększone cele programu ekspansji są rezultatem lepszych od spodziewanych wyników bieżącego programu rozbudowy sieci oddziałów oraz rosnącego potencjału polskiego sektora bankowego.

W dniu dzisiejszym Bank ogłasza także nowe, średniookresowe cele finansowe:
- wskaźnik zwrotu z kapitału netto (ROE) wyniesie 20%,
- wskaźnik Koszty/Dochody wyniesie 55%.

Cele te Bank zamierza osiągnąć na koniec 2009 roku.