Nowość w BRE Banku - gwarancja bankowa przez internet
BRE Bank rozszerzył funkcjonalność internetowego systemu bankowości elektronicznej iBRE, uzupełniając moduł Trade Finance o możliwość samodzielnej obsługi gwarancji bankowych.

Aplikacja systemu iBRE umożliwia klientom:

samodzielne składanie zleceń i dyspozycji dotyczących gwarancji własnych
monitorowanie przebiegu obsługi zlecenia
składanie zleceń zmiany kwoty lub daty ważności czynnych gwarancji
przeglądanie danych wszystkich czynnych gwarancji oraz dokumentów wygenerowanych w Banku, na podstawie zleceń Klienta złożonych za pomocą systemu iBRE

Nowa funkcjonalność umożliwia samodzielne składanie nie tylko gwarancji standardowych, których treść jest zgodna ze stosowanymi w Banku standardami, ale także gwarancji niestandardowych, o treści proponowanej przez Klienta, która może być negocjowana z Bankiem za pośrednictwem systemu iBRE, przy czym Klient widzi tekst z poprawkami w wersji ostatnio przekazanej przez Bank. Klient może również samodzielnie zlecić zmianę kwoty lub daty ważności czynnych gwarancji.

Tym, co wyróżnia nowy produkt BRE Banku, jest moduł negocjacyjny, który nie tylko umożliwia wymianę informacji pomiędzy klientem a Bankiem, skutkującą zmianą możliwości negocjacji treści gwarancji, ale także archiwizuje te zapisy. Dzięki temu, każda ze stron może w dowolnym momencie powrócić do wybranej przez siebie kopii dokumentu. To bardzo przydatne i porządkujące rozwiązanie - podkreśla Paweł Bryła, dyrektor Departamentu Transakcji Handlowych w BRE Banku.

Zasady składania i autoryzacji zleceń w iBRE są takie same jak dla zleceń dotyczących pozostałych produktów Trade Finance. Do formularza zlecenia użytkownik sytemu iBRE może dołączyć maksymalnie 5 plików elektronicznych w formacie JPG, PDF lub TXT, o łącznej wielkości do 2MB (np. kopię kontraktu lub jego fragmentów albo inne, ważne dokumenty). Nowa aplikacja iBRE może obsługiwać zlecenia dotyczące gwarancji z tekstem w językach: polskim, angielskim i niemieckim. BRE Bank udostępnia teksty gwarancji standardowych w języku polskim i angielskim.

Przypomnijmy, że w listopadzie ub. roku BRE Bank rozszerzył funkcjonalność iBRE o możliwość zdalnej obsługi dwóch produktów: akredytywy dokumentowej obcej oraz inkasa importowego.

Dzisiaj, po roku od ostatniego wdrożenia, możemy z całą pewnością powiedzieć, że nasi Klienci bardzo chętnie wykorzystują aplikacje modułu Trade Finance. Ponad 90% wszystkich transakcji obsługiwane jest w formie elektronicznej. Powód, dla którego wynik jest tak dobry, jest bardzo prosty. Przyzwyczajeni do takiej wygody w finansach osobistych, oczekujemy od systemów korporacyjnych podobnych, przyjaznych użytkownikom rozwiązań - dodaje Paweł Bryła.Tags: