Nowy Regulamin kart kredytowych w Banku Zachodnim WBK
Bank Zachodni WBK uprzejmie informuje o zmianach jakie zostaną wprowadzone i zaczną obowiązywać w Regulaminie wydawania i używania kart kredytowych BZ WBK od dnia 10 września 2009 r. Zmiany wynikają z poszerzenia funkcjonalności kart i dodatkowo mają na celu stworzenie przejrzystych zasad, tak aby korzystanie z naszych kart kredytowych stało się jeszcze prostsze i wygodniejsze.

Zmiany Regulaminu dotyczą:

  • zastąpienia obecnie obowiązującego „Regulaminu wydawania i używania kart kredytowych BZ WBK” oraz „Regulaminu wydawania i używania kart kredytowych Platinum BZ WBK” jednym, wspólnym regulaminem opisującym zasady wydawania i używania dla wszystkich typów kart kredytowych oferowanych przez Bank Zachodni WBK pod nazwą „Regulamin wydawania i używania kart kredytowych BZ WBK”;
  • dodania uregulowań dotyczących:
    • nieodebrania karty,
    • terminu obciążania rachunku karty opłatą roczną bądź miesięczną w przypadku wydania nowej karty oraz jej wznowienia,
    • obowiązku odwoływania przez Posiadacza transakcji powtarzalnych bezpośrednio u usługodawcy, w przypadku gdy wygaśnie powód obciążania rachunku karty kredytowej Klienta,
    • obciążania i dociążania rachunku Posiadacza karty kredytowej w przypadku korzystania klienta z usług typu T&E (Travel and Entertainment) tj. linii lotniczych, hoteli, wypożyczalni samochodów, statków wycieczkowych  w stopniu skutkującym powstaniem dodatkowych, wcześniej nierozliczonych, a obciążających bezpośrednio Usługodawcę kosztów.
Regulamin Kart Kredytowych (PDF)

Должен сказать,

Должен сказать, что у вас очень интересный материал. Прошу вашего разрешения опубликовать его на моем блоге.

failou1976, ndz., 06/17/2012 - 06:22