Oprocentowanie rośnie na Lokacie Rosnącej w Banku Millennium
Bank Millennium wprowadza do oferty Lokatę Rosnącą, której oprocentowanie wzrasta od 4% do 8% w dwunastym miesiącu.

Zachęcamy Klientów do oszczędzania w dłuższym okresie - oprocentowanie Lokaty Rosnącej wzrasta od 4% aż do 8% w dwunastym miesiącu jej trwania. Równocześnie rozumiemy, że w czasach niepewności rynkowej Klienci potrzebują stałego dostępu do swoich oszczędności, stąd możliwość wycofania środków z lokaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek za pełne minione miesiące jej trwania – mówi Marek Ubysz, Kierujący Wydziałem Produktów Oszczędnościowych w Banku Millennium.

Najważniejsze cechy Lokaty Rosnącej w Banku Millennium:

• oprocentowanie rośnie co miesiąc przez cały rok - od 4% do 8% w dwunastym miesiącu oszczędzania

• Klient zarabia bez żadnego ryzyka przez cały rok

• Klient może wypłacić środki w dowolnym momencie i otrzymać odsetki za pełne minione miesiące trwania lokaty

• minimalna kwota lokaty wynosi jedynie 2 000 zł

Oprocentowanie w skali roku w kolejnych miesiącach trwania lokaty:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 10

 11

12 

 4,0%

 4,05%

 4,1%

 4,15%

 4,2%

 4,25%

 4,3%

 4,35%

 4,4%

 4,45%

 4,5%

 8%

Średnie oprocentowanie lokaty za okres 12 miesięcy wynosi 4,56%.

Lokatę Rosnącą można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju, poprzez Telemillennium, a także poprzez system bankowości internetowej Millenet.