PKO BP - Kredyt Hipoteczny

1. WSTĘP

W PKO Banku Polskim mamy do wyboru
trzy opcje kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) 

 •  WŁASNY KĄT - HIPOTECZNY  (Długoterminowy kredyt na sfinansowanie wszelkich celów mieszkaniowych, z okresem spłaty do 30 lat. Kredyt można przeznaczyć m.in. na: budowę domu, zakup działki, domu lub mieszkania, wykupienie mieszkania, jego remont lub wykończenie itp. )

 • WŁASNY KĄT - BIZNES (Propozycja dla osób, które zakup nieruchomości traktują jako inwestycję. Przeznaczony jest na budowę, zakup, remont domu lub mieszkania przeznaczonych na wynajem.)

 • WŁASNY KĄT - LOKATORSKI (Powstał z myślą o Klientach, którzy planują sfinansować mniejsze cele mieszkaniowe oraz nie mogą lub nie chcą zabezpieczać kredytu hipoteką.)

 • WASNY KĄT MIX ( Powstał z myślę o klientów indywidualnych posiadających zdolność kredytową, tj. zdolność do spłaty kredytu i odsetek.)


2.
PRZEZNACZENIE KREDYTU

W zależności od opcji
kredytowych, pieniądze mogą być przeznaczane na różne cele:

1. Kredytem WŁASNY KĄT
- HIPOTECZNY
można sfinansować praktycznie wszystkie cele mieszkaniowe,
m.in.:

 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie
  i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę: domu jednorodzinnego, domu
  wielomieszkaniowego, mieszkania, lokalu użytkowego, garażu lub miejsca
  postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej.
 • nabycie: domu jednorodzinnego, domu
  wielomieszkaniowego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w
  celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, lokalu użytkowego
  wolnostojącego jak i wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub
  jednorodzinnym, garażu lub miejsca postojowego.
 • Zakup, zagospodarowanie działki
  rekreacyjnej
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków
  niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycie spółdzielczego prawa do
  lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
  mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni
  mieszkaniowej
 • zmianę lokatorskiego prawa na spółdzielcze
  własnościowe prawo do lokalu
 • zmianę lokatorskiego prawa lub własnościowego
  spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego
  w innym banku;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na
  ww. cele.
 • Inne cele związane z zaspokojeniem własnych
  potrzeb mieszkaniowych;

Ponadto dopuszcza się łączenie
ww. celów

2. Kredytem WŁASNY KĄT
- BIZNES
można sfinansować cele mieszkaniowe związane z wynajmem, m.in.: 

 • Zakup, budowę, dokończenie budowy, wykończenie,
  remont i rewaloryzację, nadbudowę lub rozbudowę:
  • domu jednorodzinnego lub wielomieszkaniowego (w tym domu, w którym znajdują się lokale i lokale użytkowe), z przeznaczeniem na wynajem,
  • lokalu mieszkalnego wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub w domu jednorodzinnym, przeznaczonego na wynajem
  • lokalu użytkowego wolno stojącego lub wbudowanego w domu wielomieszkaniowym lub w domu jednorodzinnym, przeznaczonego na wynajem
 • Zakup budynku niemieszkalnego wraz z jego
  przebudową na cele mieszkalne, z przeznaczeniem na wynajem,
 • Refinansowanie kosztów poniesionych na ww.
  cele.
 • Spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na
  ww. cele.

Ponadto dopuszcza się łączenie
ww. celów.

3.  Kredytem WŁASNY
KĄT - LOKATORSKI
można sfinansować wszelkie cele mieszkaniowe, m.in.:

 • wkład mieszkaniowy w przypadku
  ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • kaucję stanowiącą zabezpieczenie
  pokrycia należności z tytułu najmu lokalu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego;
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań
  w Towarzystwie Budownictwa Społecznego;
 • remont, modernizację domu
  jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • sfinansowanie wkładu do spółdzielni;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego
  w innym banku;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na
  ww. cele.
 • Inne cele związane z zaspokojeniem własnych
  potrzeb mieszkaniowych;

Ponadto dopuszcza się łączenie
ww. celów.

4. Kredytem hipotecznym WŁASNY KĄT MIX można sfinansować praktycznie wszystkie cele, m.in.:

I grupa

 • budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, modernizację, nadbudowę,
 • rozbudowę: domu jednorodzinnego, mieszkania, lokalu użytkowego, garażu lub miejsca postojowego, a także budowę domu na działce rekreacyjnej;
 • nabycie: domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego;
 • Zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej;
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w
 • spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zmianę lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • zmianę lokatorskiego prawa lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku;
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele.
II grupa

 • spłatę kredytów przeznaczonych na cel inny niż mieszkaniowy oraz innych zobowiązań finansowych

III grupa

 • dowolny cel (np. samochód, wycieczka, kupno sprzętu RTV-AGD) - cokolwiek Ci się zamarzy
  Ponadto dopuszcza się łączenie ww. celów


3. WYSOKOŚĆ
KREDYTU

W przypadku kredytów hipotecznych WŁASNY KĄT - HIPOTECZNY I WŁASNY KĄT - BIZNES bank finansuje do 110 %
kosztów inwestycji, w zależności od celu kredytowania i wartości
zabezpieczenia. Standardowo maksymalna wysokość kredytu nie może być wyższa
niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia. Dzięki
ubezpieczeniu wkładu własnego można uzyskać kredyt w wysokości do 100%
aktualnej lub przyszłej wartości nieruchomości. 

W przypadku WŁASNY KĄT -
LOKATORSKI
bank finansuje do 100 % kosztów inwestycji, w zależności od
celu kredytowania i wartości zabezpieczenia. Maksymalna kwota kredytu to 50.000
PLN lub równowartość tej kwoty w EURO,CHF lub USD.

W przypasku WŁASNY KĄT - MIX bank finansuje maksymalnie do 82% kosztów inwestycji, w zależności od celu kredytowania, wartości zabezpieczenia oraz zakupu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy.

Waluty w jakich udzielany jest kredyt: 
Kredyt udzielany jest w złotych (PLN), dolarach amerykańskich (USD), frankach szwajcarskich (CHF) oraz euro (EUR). Ponadto Bank umożliwia zmianę waluty kredytu w trakcie spłaty.


4. OKRES
KREDYTOWANIA, SPŁATA KREDYTU

Okres kredytowania w zależności od
opcji kredytowej.


OPCJA KREDYTOWA

LATA

WŁASNY KĄT - HIPOTECZNY

30

WŁASNY KĄT - BIZNES

25

WŁASNY KĄT - MIX
30

WŁASNY KĄT - LOKATORSKI

10

 

Każdy, kto zaciąga kredyt może
wybrać, w jakich ratach chce go spłacać:

 • w ratach malejących (Spłata w ratach malejących obejmuje ratę kapitałową o stałej wysokości (wyliczaną poprzez podzielenie kwoty kredytu przez liczbę rat) i odsetki naliczane od malejącego zadłużenia w miarę spłaty kredytu. Klient sam decyduje w jakim okresie spłaci kredyt. Przy kredycie na realizację inwestycji, czyli np. przy budowie domu, w okresie trwania realizacji następuje karencja w spłacie kapitału natomiast odsetki płatne są miesięcznie.Przy kredycie spłacanym w ratach malejących możliwe jest zawieszenie spłaty jednej raty miesięcznej w ciągu roku)

 • w ratach równych (Na ratę kredytu spłacanego w ratach równych składają się zarówno odsetki jak i kapitał. Na początku spłaty kredytu udział raty odsetkowej jest większy i stopniowo maleje. Rata kapitałowa początkowo niewielka w miarę spłaty kredytu rośnie. Klient sam decyduje w jakim okresie spłaci kredyt. Przy kredycie na realizację inwestycji, czyli np. przy budowie domu, w okresie trwania realizacji następuje karencja w spłacie kapitału natomiast odsetki płatne są miesięcznie. Przy kredycie spłacanym w ratach równych możliwe jest zawieszenie spłaty jednej raty miesięcznej w ciągu roku)

Zarówno walutę kredytu, jak i
formułę spłaty można zmieniać w trakcie obowiązywania umowy kredytowej.


5.
OPROCENTOWANIE

Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT
HIPOTECZNY - oprocentowanie kredytu w PLN
WŁASNY KĄT HIPOTECZNY w PLN
 
Kwota kredytu
 
Poniżej 30.000 zł
Od 30 000 włącznie zł
do 100 000 zł
Od 100.000 zł
Wkład własny Minimalne oprocentowanie zmienne
do 5%
6,61
5,56
5,47
od 5% wł. do 10%
6,61
5,56
5,47
od 10% wł. do 20%
6,35
5,51
5,42
od 20% wł. do 30%
6,35
5,51
5,42
od 30% wł. do 40%
6,09
5,45
5,36
od 40% wł. do 50%
6,09
5,45
5,36
od 50% wł. do 60%
5,83
5,39
5,30
od 60% wł. do 70%
5,83
5,39
5,30
od 70% wł. do 80%
5,83
5,39
5,30
od 80% wł.
5,83
5,39
5,30


Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT HIPOTECZNY - oprocentowanie kredytu w walutach


WŁASNY KĄT HIPOTECZNY w walutach wymienialnych
 
Kwota kredytu
Waluta Wkład własny
Poniżej 30.000 zł
Od 30 000 włącznie zł
do 100 000 zł
Od 100.000 zł
Minimalne oprocentowanie zmienne
CHF do 5%
4,65
3,60
3,51
od 5% wł. do 10%
4,65
3,60
3,51
od 10% wł. do 20%
4,39
3,55
3,46
od 20% wł. do 30%
4,39
3,55
3,46
 
USD do 5%
8,17
7,12
7,03
od 5% wł. do 10%
8,17
7,12
7,03
od 10% wł. do 20%
7,91
7,07
6,98
od 20% wł. do 30%
7,91
7,07
6,98
 
EUR do 5%
6,30
5,25
5,16
od 5% wł. do 10%
6,30
5,25
5,16
od 10% wł. do 20%
6,04
5,20
5,11
od 20% wł. do 30%
6,04
5,20
5,11
Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT BIZNES - oprocentowanie kredytu


Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT BIZNES
Waluta
PLN
CHF
USD
EUR
Wkład własny Minimalne oprocentowanie zmienne
poniżej 20%
6,61
5,55
8,77
6,90
od 20% włącznie do 50%
6,21
5,15
8,37
6,50
od 50% włącznie
5,81
4,65
7,87
6,00


Kredyt mieszkaniowy WŁASNY KĄT LOKATORSKI - oprocentowanie kredytu

 


WŁASNY KĄT LOKATORSKI
Waluta
PLN
CHF
USD
EUR
Wkład własny Minimalne oprocentowanie zmienne
poniżej 20%
7,01
5,75
8,97
7,10
od 20% włącznie do 50%
6,61
5,35
8,57
6,70
od 50% włącznie
6,11
4,85
8,07
6,20

 


6. TABELA OPŁAT
I PROWIZJI

 Rodzaj czynności Stawka
1.Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie umowy o udzielenie kredytu/pożyczki:  
1/będącego kredytem konsumenckim* 50,00
2/nie będącego kredytem konsumenckim 0,00
2.Udzielenie kredytu - od kwoty kredytu/pożyczki od 1,2% do 3,5%
3.Wcześniejsza spłata części kredytu/pożyczki 0,00
4.Wcześniejsza całkowita spłata kredytu/pożyczki (z wyłączeniem kredytów i pożyczek podlegających ustawie o kredycie konsumenckim*) - od kwoty spłaty 0,8% nie mniej niż 200 zł
5.Zmiana waluty kredytu/pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia od 0,8%
6.Oszacowanie wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu lub pożyczki hipotecznej od każdej nieruchomości od 150,00
7.Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą postanowień umowy kredytu mieszkaniowego wymagające sporządzenia aneksu do umowy 150,00
8.Inne czynności wykonywane na życzenie klienta lub za klienta 50,00

* Dotyczy tylko kredytów/pożyczek w kwocie do 80.000 zł