PKO BP: Solidny zysk z nowej polisy
PKO Bank Polski rozszerza ofertę adresowaną do klientów rynku detalicznego o atrakcyjną Polisę Solidna Stopa gwarantującą bezpieczeństwo ulokowanych środków, wysoki i nieopodatkowany zysk oraz świadczenia z tytułu ubezpieczenia.

Polisa Solidna Stopa jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie w PZU Życie SA. Gwarantowana stopa zwrotu wynosi 4,1% w skali roku, co odpowiada zyskowi z tradycyjnej lokaty oprocentowanej na poziomie 5,06% (jest to wysokość oprocentowania lokaty przed podatkiem od dochodów kapitałowych w wysokości 19%). Stąd istotną dla klientów zaletą produktu jest, że wypłata z ubezpieczenia, jako świadczenie ubezpieczeniowe, nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Dodajmy, że za otwarcie, prowadzenie i likwidację polisy nie są pobierane opłaty.

Suma ubezpieczenia równa jest składce opłaconej, powiększonej o gwarantowaną stopę zwrotu. Natomiast w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane jest świadczenie równe 101% składki opłaconej.

"Polisa Solidna Stopa jest kolejnym produktem umacniającym kompleksowy charakter oferty PKO BP. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami naszą ofertę systematycznie rozszerzamy odpowiadając na rosnące wymagania klientów, uwzględniając jednocześnie zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Nowa polisa przeznaczona jest dla osób oczekujących pewnych i wysokich zysków, a dodatkowo w okresie umownym klient objęty jest ubezpieczeniem na życie i dożycie"- podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Strukturyzowanych PKO BP.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat oraz nie przekroczyła 80 roku życia. Minimalna wpłata wynosi 25 tys. zł. Czas trwania umowy ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy (nie ma możliwości jej przedłużenia). Polisa Solidna Stopa oferowana jest do 30 września br. Produkt jest dostępny we wszystkich, ponad 1200 oddziałach PKO BP, a wniosek o zawarcie polisy wysłać można on-line korzystając z portalu internetowego PKO BP.

źródło: PKO BP