PKO BP: Zmiana oferty kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich (CHF)
Po analizie bieżącej sytuacji rynkowej, w trosce o interesy klientów korzystających z produktów kredytowych, w tym z kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie, PKO Bank Polski zmodyfikował swoją ofertę kredytową.

Czasowa modyfikacja oferty dotyczy kredytów udzielanych w CHF jest podyktowana zwiększoną zmiennością kursu walutowego oraz wyższym ryzykiem stopy procentowej. Klienci ubiegający się o kredyt mieszkaniowy w tej walucie mogą obecnie otrzymać do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Jednocześnie Bank podwyższa wymogi dotyczące zdolności kredytowej. Ze względu na zwiększone koszty finansowania podwyższeniu uległa także marża kredytowa, średnio o 1 punkt procentowy.

Powyższe zmiany są zgodne z aktualnymi tendencjami na polskim rynku kredytów mieszkaniowych.

Oferta kredytów hipotecznych w złotych polskich postaje niezmieniona.Tags: