Powołanie Wiceprezesa Zarządu PKO BP
Rada Nadzorcza PKO BP 9 grudnia 2008 r. podjęła uchwałę powołującą Pana Jarosława Myjaka do pełnienia funkcji wiceprezesa Zarządu PKO BP od 15 grudnia 2008 r. na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą 20 maja 2008 r. Będą mu podlegały sprawy z zakresu bankowości korporacyjnej.

Pan Jarosław Myjak ma 53 lata. W roku 1978 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Amerykanistyki, a w roku 1981 magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

W latach 1976-977 studiował na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto. W latach 1982–1984 studiował na podyplomowym studium prawniczym. W latach 1982 – 1984 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1991–1994 był prawnikiem w Kancelarii Prawnej Altheimer & Gray. W latach 1994-2004 pracował w Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie / AVIVA, gdzie pełnił funkcje: członka Zarządu, Pierwszego Wiceprezesa (1994–1997), następnie Prezesa Zarządu (1998–2004) i Prezesa AVIVA (2000–2004).

W latach 1998–2004 był wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
W latach 1998–2004 był członkiem Polskiej Rady Biznesu.
W latach 2004–2006 był członkiem Rady Nadzorczej Citibank Handlowy.
W latach 2004–2007 był wiceprezydentem Lewiatan Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
W roku 2006 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PKO BP.
W latach 2007 – 2008 był prawnikiem w Kancelarii Prawnej Dewey & LeBouef.
Od roku 2008 jest członkiem rad nadzorczych: BGŻ SA, PZU Życie SA, Polski Holding Farmaceutyczny SA.Tags: