Prognozy analityków BRE Banku sprawdzają się najlepiej
Analitycy BRE Banku najtrafniej przewidywali wskaźniki makroekonomiczne w III kw. 2008 roku, poinformował Parkiet z 3.10.08 r. Zespół BRE Banku okazał się nieznacznie lepszy od ekonomistów Banku Millennium i Handlowego.

Jak podkreśla redakcja Parkietu, w ostatnim czasie prognozowanie danych makroekonomicznych nie było łatwe, bo chociaż praktycznie wszyscy ekonomiści spodziewali się słabszych miesięcy dla polskiej gospodarki, to nikt nie przypuszczał, że wskaźniki te będą aż tak zaskakiwać ekspertów.

Ekonomiści BRE Banku okazali się najlepsi w przewidywaniu danych na temat dynamiki cen, znaleźli się też w czołówce zespołów, które trafnie prognozowały dane dotyczące popytu (produkcji przemysłowej, budowlanej oraz sprzedaży detalicznej) i bilansu płatniczego.

Za prognozę najbliższą faktycznie opublikowanej wartości przyznawano 5 pkt, za lepszą od konsensusu rynkowego (czyli mediany przewidywań wszystkich analityków) – 3 pkt, a za pokrywającą się z konsensusem – 1 pkt. Finalnie liczono sumę punktów, co dało ostateczny wynik każdego z banków. Analitycy z BRE Banku zdobyli w sumie 75 pkt, Banku Milennium, który uplasował się na 2. pozycji – 74 pkt., zaś Banku Handlowego – 70 pkt.

Ranking trafności przewidywania danych makroekonomicznych jest przygotowywany przez redakcję Parkietu już od ponad trzech lat, na podstawie prognoz przekazywanych przez ankietowane instytucje.Tags: