Rachunek oszczędnościowy w GBP w ofercie PKO BP
PKO BP wprowadził do swojej oferty nowy produkt dla klientów mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii - rachunek oszczędnościowy w GBP. Osoby, które między 27 sierpnia a 4 września złożą wniosek o otwarcie rachunku i podpiszą stosowną umowę otrzymają bilet na festiwal PKO BP London Live, odbywający się 7 września w Wembley Arena w Londynie.

PKO Bank Polski wprowadził do swojej oferty nowy produkt depozytowy - rachunek oszczędnościowy w GBP. Rachunek oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, a wysokość oprocentowania zgromadzonych na nim środków uzależniona jest od salda rachunku i aktualnie wynosi:Saldo na rachunku do 499,99 GBP od 500 GBP
Oprocentowanie 1,00% 3,00%

Każdy rachunek otwierany jest z dostępem do usług bankowości elektronicznej iPKO. Za otwarcie i prowadzenie rachunku oraz IPKO nie jest pobierana opłata.

Ideą rachunku jest oszczędzanie zarobionych funtów na rachunku prowadzonym w polskim banku, ale w razie potrzeby Klient ma dostęp do zgromadzonych środków dzięki karcie PKO Maestro, przy użyciu której można dokonać wypłat gotówkowych oraz płatności bezgotówkowych w Polsce i na całym świecie. Operacje przy użyciu karty mogą być dokonywane do wysokości ustalanych przez PKO BP limitów: dziennych kwotowych i miesięcznych ilościowych.

W ramach rachunku klient może korzystać również z darmowych przelewów funtowych realizowanych z rachunków NatWest Welcome oraz z bogatej oferty lokat terminowych w złotówkach i innych walutach.
Wniosek o otwarcie rachunku można otrzymać i umowę o korzystanie z niego podpisać w londyńskiej placówce PKO BP (151 Shaftesbury Avenue). Wniosek o otwarcie rachunku można także pobrać ze strony internetowej www.pkobp.co.uk.

- Rachunek oszczędnościowy w GBP jest kolejną, po kredytach mieszkaniowych i pakiecie SUPERKONTO & NatWest Welcome, propozycją PKO BP dla Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii. Zaproponowanie przez Bank korzystnych warunków lokowania nadwyżek finansowych w funtach jest odpowiedzią PKO BP na zapotrzebowanie zgłoszone przez Polaków w Wielkiej Brytanii - mówi Anna Polańska, pełniąca obowiązki dyrektora zarządzającego kierującego Centrum Bankowości Zagranicznej - Większość spośród osób, które wzięły udział w przeprowadzonej przez nas ankiecie wskazało na produkty oszczędnościowe jako najbardziej pożądane. Wszystko to pozwala nam sądzić, że nasz nowy produkt spotka się z zainteresowaniem wśród klientów - dodaje Anna Polańska.

Założenie rachunku oszczędnościowego w GBP to, poza możliwością korzystnego ulokowania wolnych środków finansowych, także możliwość uczestnictwa w festiwalu polskiej muzyki PKO BP London Live, który odbędzie się 7 września w Wembley Arena. Bilet na festiwal otrzyma każda osoba, która między 27 sierpnia a 4 września złoży wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowego w GBP i podpisze umowę rachunku.Tags: