Santander Consumer Bank - Kredyt Hipoteczny
santander kredytsantander kredytKREDYT
HIPOTECZNY
W SANTANDER CONSUMER BANK

 


1. WSTĘP

santander kredyt

W Santander Consumer Bank mamy do
wyboru jedną opcję kredytu hipotecznego. Ponadto bank oferuje jeszcze kredyt
mieszkaniowy DUET i pożyczkę hipoteczną. My zajmiemy się jedynie
zagadnieniem kredytu hipotecznego.


2.
PRZEZNACZENIE KREDYTU 

Kredyt może być przeznaczony na:

 • Nabycie domu jednorodzinnego
  lub letniskowego,
  lokalu mieszkalnego, działki budowlanej lub rekreacyjnej,
  garażu i lokalu użytkowego (lub udziału w prawie
  własności tych nieruchomości) na rynku wtórnym

 • Nabycie prawa własności lub
  prawa użytkowania
  wieczystego działki budowlanej lub rekreacyjnej (lub
  udziału w tych prawach)

 • Budowa, dokończenie budowy,
  odbudowa, rozbudowa,
  przebudowa domu jednorodzinnego, domu
  letniskowego, garażu, lokalu użytkowego, remont
  nieruchomości

 • Przebudowa pomieszczenia
  niemieszkalnego na cele
  mieszkaniowe

 • Nabycie spółdzielczego własnościowego
  prawa do lokalu
  mieszkalnego na rynku wtórnym

 • Spłata kredytu lub pożyczki
  zaciągniętych na cele
  mieszkaniowe w innym banku

 • Przekształcenie lokatorskiego
  prawa do lokalu lub
  własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
  w odrębną własność lokalu

 • Przekształcenie spółdzielczego
  prawa do garażu lub
  lokalu użytkowego w odrębną własność

 • Nabycie ekspektatywy odrębnej
  własności lokalu

 • Nabycie lokalu mieszkalnego,
  lokalu użytkowego,
  garażu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  mieszkalnego - na rynku pierwotnym

 • Nabycie nieruchomości od
  gminy


3. ZALETY
KREDYTU

Kredyt hipoteczny Santander
Consumer Bank to:

 • Możliwość sfinansowania 100%
  wartości rynkowej
  nieruchomości

 • Możliwość finansowania zakupu
  mieszkania (rynek
  pierwotny i wtórny), dokończenia budowy
  nieruchomości, remontu domu lub mieszkania,
  zakupu działki, spłaty kredytu hipotecznego
  w innym Banku oraz refinansowanie wydatków
  poniesionych na cele budowlano-mieszkaniowe

 • Bezpieczeństwo - ubezpieczenie w przypadku utraty pracy, zdrowia albo czasowej niezdolności
  do pracy 

 • Długi okres kredytowania nawet do
  32,5 roku

 • Wybór walut -
  CHF, EUR lub PLN przy bardzo korzystnym oprocentowaniu

 • Nominalne oprocentowanie już od 4,9%
  w PLN 

 • Przy spłacie kredytu zaciągniętego
  w innym banku:
  - 0% prowizji!

 • Procedura uproszczona:

  • nie musisz czekać w kolejce
   na zaświadczenie
   z US i ZUS - nie są nam potrzebne

  • nie musisz przedstawiać nam
   zaświadczenia
   o dochodach wystarczy nam Twoje słowo*

 • Akceptacja wszystkich źródeł
  dochodów

  *) dotyczy kredytu
  hipotecznego, dla kwoty kredytu <150 tys. zł,
  wkład własny min. 30%

  santander kredyt

  Santander Consumer Bank
  umożliwia:

  • Łączenie dochodów z osobami trzecimi
  • Wcześniejszą, całkowitą bądź częściową,
   spłatę
   kredytu
  • Zmianę waluty kredytu dowolną ilość
   razy
  • Podwyższenie kwoty kredytu w trakcie jego
   spłaty
  • Zawieszenie spłaty rat kapitałowych
   nawet do
   30 miesięcy
  • Zmianę sposobu zabezpieczenia
  • Uzyskanie kredytu bez poręczycieli


4. WARUNKI
OTRZYMANIA KREDYTU

Santander Consumer Bank oferuje
kredyty mieszkaniowe osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub umowę
cywilno-prawną, w tym umowę najmu lub dzierżawy. Kredyt mieszkaniowy mogą
otrzymać również emeryci, renciści, rolnicy oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą.

Kredytobiorcą - może zostać
osoba fizyczna posiadająca:

 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo obcego
  państwa
 • Miejsce zamieszkania w Polsce potwierdzone w
  formie
  meldunku stałego bądź czasowego na okres nie krótszy niż
  okres spłaty
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej (w
  przypadku
  nieuregulowanego stosunku do służby wojskowej istnieje
  możliwość udzielenia kredytu, jeśli zostaną spełnione
  warunki określone przez Bank)
 • Zdolność kredytową
 • WIEK KREDYTOBIORCY - osoba, której dochody
  stanowią
  główne źródło spłaty kredytu, w dniu ostatecznej spłaty kredytu
  nie może przekroczyć 70 roku życia


5. OKRES
KREDYTOWNIA I WYSOKOŚĆ, SPŁATA KREDYTU

 

Okres
kredytowania:

 • Maksymalny okres
  kredytowania wynosi 390
  miesięcy (32,5 roku)
  - w przypadku kredytowania
  budowy domu jednorodzinnego, letniskowego, lokalu
  użytkowego lub garażu
 • Okres kredytowania liczy się od
  dnia podpisania umowy
  kredytowej i dzieli się na:

  • Okres wykorzystania kredytu
   związany z karencją
   w spłacie kapitału kredytu - maksymalnie 24
   miesiące, od dnia podpisania umowy kredytowej
  • Dodatkowy okres karencji, po
   zakończeniu okresu
   wykorzystania - maksymalnie 6 miesięcy
  • Okres spłaty - maksymalnie
   360 miesięcy (30 lat)
   od dnia końca okresu wykorzystania kredytu i/lub
   dodatkowego okresu karencji
 • Maksymalny okres
  kredytowania wynosi 378
  miesięcy (31,5 roku)
  - w przypadku pozostałych celów
  kredytowych
 • Okres kredytowania liczy się od
  dnia uruchomienia
  kredytu lub jego pierwszej transzy i dzieli się na:

  • Okres wykorzystania kredytu
   związany z karencją
   w spłacie kapitału na 12 miesięcy, od dnia
   podpisania umowy kredytowej
  • Dodatkowy okres karencji, po
   zakończeniu okresu
   wykorzystania - maksymalnie 6 miesięcy
  • Okres spłaty - maksymalnie
   360 miesięcy (30 lat)
   od dnia końca okresu wykorzystania kredytu i/lub
   dodatkowego okresu karencji
 • Maksymalny okres karencji nie może
  przekroczyć 30
  miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej

Wysokość kredytu:

 • Maksymalna kwota kredytu może
  stanowić 100%
  wartości rynkowej nieruchomości
 • Jeśli nie posiadasz środków na
  wniesienie wpłaty
  własnej, możesz skorzystać z ubezpieczenia wkładu
  własnego
 • Minimalna kwota kredytu wynosi:
  • 10 000 PLN dla kredytów złotowych
  • 60 000 PLN dla kredytów
   walutowych

 

 

Spłata kredytu:

 • Spłata może następować w dwóch
  wariantach: 
  - rat malejących 
  - rat równych
  Termin spłaty raty należy do decyzji Klienta.
 • W przypadku uzyskania karencji w
  spłacie kapitału
  odsetki, naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu,
  będą podlegały spłacie w okresach miesięcznych
 • Nadpłata kredytu na wniosek
  Kredytobiorcy, może
  powodować obniżenie wysokości rat kapitałowo-
  odsetkowych lub skrócenie okresu kredytowania
 • W przypadku kredytu udzielonego w
  walucie CHF, EUR 
  spłata następuje po kursie sprzedaży danej waluty


6.
OPROCENTOWANIE KREDYTU

Atrakcyjność oferty kredytowej Santander
Consumer Bank
polega na szerokim wyborze produktu finansowego i
jego dopasowaniu do potrzeb i możliwości Kredytobiorcy. Wysokość
oprocentowania uzależniona jest od wniesionego przez Kredytobiorcę wkładu własnego.

 

Santander
Consumer Bank
Waluta
/ wkład własny
<10% 10%-30% 30%-50% 50%-70% >70%
EUR 5.70 5.50 5.30 5.10 4.90
CHF 3.76 3.76 3.36 3.16 2.96
PLN 5.74 5.74 5.34 5.14 4.94

 


7. TABELA OPŁAT
I PROWIZJI

POBIERZ
TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI (PDF)


8. WYMAGANE
DOKUMENTY

Ze wzglądu na sposób
uzyskiwanych dochodów wymagane są następujące dokumenty:

Umowa o pracę

Dowód
osobisty
santander kredyt Paszport
lub inny dokument ze zdjęciem
santander kredyt Zaświadczenie
o dochodach
santander kredyt Zeznanie
podatkowe za ostatni rok podatkowy lub PIT-11

Umowa cywilno-prawna, kontrakt

Dowód
osobisty
santander kredyt Paszport
lub inny dokument ze zdjęciem
santander kredyt Umowa
cywilno-prawna i rachunki potwierdzające jej wykonanie (kontrakt, w
przypadku osób otrzymujących dochody z tego tytułu)
santander kredyt Książeczka
marynarska w przypadku marynarza
santander kredyt Zeznanie
podatkowe za ostatni rok podatkowy

Renta i emerytura, świadczenie
przedemerytalne

Dowód
osobisty
santander kredyt Paszport
lub inny dokument ze zdjęciem
santander kredyt Decyzja
o przyznaniu/waloryzacji emerytury i ostatni odcinek emerytury
santander kredyt Decyzja
o przyznaniu renty, ostatni odcinek renty i kopia orzeczenia komisji
lekarskiej
santander kredyt Zaświadczenie
o wysokości świadczenia emerytalnego
santander kredyt Zeznanie
podatkowe za ostatni rok podatkowy

Działalność gospodarcza
(zasady ogólne)
<;/p>

Dowód
osobisty
santander kredyt Paszport
lub inny dokument ze zdjęciem
santander kredyt Wpis
do ewidencji działalności gospodarczej
santander kredyt REGON
santander kredyt NIP
santander kredyt Oświadczenie
o braku zmian w dokumentach rejestrowych
santander kredyt Opinia
z banku, w którym Klient prowadzi rachunek bieżący firmy
santander kredyt Zaświadczenie
o niezaleganiu wobec ZUS
santander kredyt Zaświadczenie
o niezaleganiu wobec US
santander kredyt Zaświadczenie
o dochodach z US
santander kredyt Zeznanie
podatkowe za ostatni rok podatkowy - potwierdzone w US

Działalność gospodarcza
(ryczałt, karta podatkowa)

Dowód
osobisty
santander kredyt Paszport
lub inny dokument ze zdjęciem
santander kredyt Wpis
do ewidencji działalności gospodarczej
santander kredyt REGON
santander kredyt NIP
santander kredyt Oświadczenie
o braku zmian w dokumentach rejestrowych
santander kredyt Opinia
z banku, w którym Klient prowadzi rachunek bieżący firmy
santander kredyt Zaświadczenie
o niezaleganiu wobec ZUS
santander kredyt Zaświadczenie
o niezaleganiu wobec US
santander kredyt Zaświadczenie
o osiąganych przychodach z US za ostatnie 6 miesięcy (w przypadku
rozliczania się z US na zasadzie ryczałtu)
santander kredyt Decyzja
o wysokości przyznanej karty podatkowej (w przypadku rozliczania się z
US na zasadach karty podatkowej)
santander kredyt Deklaracja
VAT-7 potwierdzona przez US za ostatnich 6 miesięcy (w przypadku
rozliczania się z US na zasadach ryczałtu)
santander kredyt Zeznanie
podatkowe za ostatni rok podatkowy (w przypadku rozliczania się z US na
zasadach ryczałtu)

Gospodarstwo rolne

Dowód
osobisty
santander kredyt Paszport
lub inny dokument ze zdjęciem
santander kredyt Zaświadczenie
z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego
santander kredyt Zaświadczenie
o niezaleganiu z podatkiem rolnym i KRUS-em
santander kredyt Faktury
VAT lub rachunki z tytułu sprzedaży produktów
santander kredyt Zeznanie
podatkowe za ostatni rok podatkowy

Wymagane są również odpowiednie dokumenty w zależności od przeznaczenia kredytu.