W czasie wakacji popularność „Rodziny na swoim” nie słabnie – kolejny rekord
W pierwszym z wakacyjnych miesięcy z programu skorzystało 3405 osób zaciągając preferencyjne kredyty mieszkaniowe na łączną kwotę ponad 605,4 mln zł. Dla porównania - w czerwcu było ich o 300 mniej.

Popularność programu zdecydowanie wzrosła wraz z początkiem 2009 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która reguluje program „Rodzina na swoim". Wprowadzone zmiany znacząco zwiększyły dostępność preferencyjnego kredytu.

Od początku roku w ramach „Rodziny na swoim" udzielono już blisko 16 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 2,7 mld zł.

Przygotowane pod koniec 2008 r. szacunki zakładały, że w 2009 r. udzielonych będzie ok. 18 tys. kredytów na łączną kwotę 2,2 mld zł. Olbrzymia popularność programu nie oznacza jednak, że zabraknie pieniędzy na dopłaty. Na 2009 r. w zarządzanym przez BGK Funduszu Dopłat, zaplanowano kwotę 80 mln na dopłaty w ramach programu "Rodzina na swoim". Od początku roku wypłacono jednak z niego ok. 24 mln zł. Obecnie Bank jest w trakcie przygotowywania dla Ministerstwa Infrastruktury korekty planu dotyczącego funkcjonowania programu „Rodzina na swoim" w 2009 r.

Niezależnie od decyzji o przyznaniu dodatkowych środków przez Ministerstwo Infrastruktury, Bank jest w przypadku wyczerpania środków w Funduszu Dopłat, ustawowo zobowiązany do udzielania dopłat do oprocentowania kredytów ze środków własnych. Osoby zainteresowane kredytem mogą być więc pewne, że program "Rodzina na Swoim" nie przestanie funkcjonować.

Kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim" jest obecnie dostępny w 12 bankach, które podpisały umowę z BGK. Są to: Alior Bank, Bank BPH, Bank PKO BP, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości, Dombank Hipoteczny Oddział Getin Bank, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, Noble Bank, Pekao Bank Hipoteczny, a od 3 sierpnia również Bank Handlowy.

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego